O familie mai integrată, o comunitate mai dezvoltată

Proiectul demarat în cadrul programului de responsabilitate socială „Hunedoara de Mâine” a ajuns pe ultima sută de metri

Demarat la sfârşitul lunii aprilie în cadrul programului de responsabilitate socială „Hunedoara de Mâine”, program dezvoltat de către Haţegana împreună cu Asociaţia „Hands Across Romania”, proiecul “O familie mai integrată, o comunitate mai dezvoltată” a ajuns pe ultima sută de metri.
 
Proiectul a avut în vedere dezvoltarea comunităţii prin educarea, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi participarea activă a beneficiarilor direcţi la viaţa comunitară. Conceptul de bază de la care proiectul a pornit a fost acela că soluţia pentru rezolvarea problemelor comunităţii se află în interiorul şi nu în exteriorul acesteia. Obiectivele proiectului, anume dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor de amenajare a spaţiului de locuit, grădinărit, managementul bugetului, de căutare activă a unui loc de muncă şi deprindere a căilor de valorificare a cunoştinţelor deţinute, se subordonează unui scop general.
 
Scopul este dezvoltarea personală a beneficiarilor proiectului ceea ce va contribui la creşterea calităţii vieţii acestora şi implicit a familiilor acestora. Obiectivele proiectului sunt congruente cu obiectivul Fondului „Hunedoara de Mâine”, respectiv îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţii locale şi a persoanelor aflate în dificultate.
 
Grupul ţintă vizat de acest proiect a fost format din familii care locuiesc în cartierul Bosnia din localitatea Petroşani, care aveau dificultăţi materiale serioase şi a căror situaţie locativă era una precară. O altă caracteristică comună a grupului ţintă este aceea că familiile selectate fac parte din rândul beneficiarilor indirecţi ai Centrului de zi Maria Stein. Programul Maria Stein asistă social copiii acestor familii prin acordarea de suport psiho-socio-educaţional şi material. Prin implementarea acestui proiect s-a urmărit diversificarea modalităţilor prin care Organizaţia Caritas-Asistenţă Socială intervine în sensul asistării sociale a comunităţii avute în vedere.
 
Toate activităţile proiectului au avut ca şi scop pe termen lung crearea unui sistem de protecţie, informare şi ajutor reciproc, crearea unei comunităţi cu o imagine schimbată în bine, identitate proprie şi care funcţionează în limitele unor norme sociale dezirabile. Printre activităţile derulate în aceste trei luni s-au numărat cursuri şi activităţi practice de grădinărit şi pomicultură, cursuri şi activităţi practice de amenajări interioare şi igienizare a spaţiilor de locuit, seminarii şi întâlniri prin intermediul cărora s-a urmărit formarea şi dezvoltarea abilităţilor de căutare activă a căilor de valorificare a cunoştinţelor obţinute/deţinute, dezvoltarea abilităţilor practice de adresare/accesare a instituţiilor publice de către beneficiari etc.
 
Fiecare din participanţii la proiect a fost susţinut financiar în vederea efectuării unor reparaţii şi îmbunătăţiri ale spaţiului de locuit, resursele materiale pentru efectuarea lucrărilor fiind asigurate din costurile proiectului. Participanţii la proiect au beneficiat şi de pachete cu materiale igienico-sanitare necesare în procesul de igienizare a propriilor locuinţe.
O comunitate este o entitate pe care o percepem prin prisma persoanelor care o compun, astfel încât cu cât o comunitate cuprinde mai mulţi membrii bine integraţi care excercită roluri dezirabile şi care au atitudini şi comportamente sociale în concordaţă cu cele general acceptate în cadrul societăţii, cu atât mai mult putem spune că acea comunitate este una sănătoasă, puternică şi bogată. Dezvoltarea membrilor comunităţii în care s-a implementat proiectul va contribui pe termen lung la creşterea, dezvoltarea şi maturizarea comunităţii însăşi. Comunitatea a câştigat în urma implementării acestuia în privinţa solidarităţii, ajutorului şi suportului reciproc pe care membrii acesteia şi-l vor acorda unii altora.