O şansă pentru un viitor mai bun

 „O şansă pentru un viitor mai bun” – rezultate intermediare

Scopul principal al proiectului o reprezintă creşterea accesului la servicii sociale şi de bază şi furnizarea acestora pentru copii aflaţi în situaţii de dificultate, urmărind prevenirea excluziunii sociale.

Grupul ţintă al proiectului sunt copii aflaţi în situaţii de dificultate cu vârste între 6-14 ani din oraşul Sângeorgiu de Pădure şi din comunele Bălăuşeri, Fântânele, şi satul Trei Sate.

Activităţile proiectului încerc timp de 11 luni să răspundă următorilor nevoi cu care se confruntă copii din aceste zone: absenteismul ridicat, plecarea părinţilor, care au pus amprenta asupra calităţii vieţii copilului şi au avut o influenţă negativă asupra dezvoltării lui, conducând la excluziune socială.

În primele cinci luni, în lunile mai-august au fost acordate următoarele servicii sociale:

  • Servicii sociale individuale/familiale (asistenţă psihosocială individuală şi familială, consiliere psihosocială, informare şi consiliere socială). În urma serviciilor individuale şi familiale s-au acordat: intervenţii suportive şi de dezvoltare pentru beneficiari direcţi, dezvoltarea deprinderilor de viaţă la copiii beneficiari direcţi, servicii de intermediere între beneficiari şi alte instituţii, corectarea problemelor de vorbire.
  • Servicii sociale acordate în grup (servicii de terapie ocupaţionale şi activităţi de grup pentru dezvoltarea competenţelor cheie, programe de prevenţie şi educare non-formală pentru copii, activităţi de corepetare şi activităţi de meditaţii).

În perioada mai-august un impact major asupra beneficiarilor au avut şi activităţile de corepetare prin care s-a urmărit alfabetizarea, mentoratul şcolar, consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru prevenirea abandonului şcolar. Aceste intervenţii au fost conduşi de specialişti: psihologi, asistenţi sociali, psihopedagogi speciali, pedagogi sociali, în funcţie de problematică.
Principalele realizări ale proiectului:

-Numărul serviciilor sociale acordate individuale/familiale este 284;

-Numărul serviciilor sociale acordate în grup este 207;

-Numărul beneficiarilor direcţi este 97 copii;

-Numărul beneficiarilor indirecţi 38 copii;

-Numărul beneficiarilor indirecţi 94 părinţi ai copiilor;

-Numărul persoanelor din echipa multidisciplinară care au condus aceste activităţi este de 9 persoane.

Planuri pentru viitor:

Workshopuri susţinute de specialişti, cursuri pentru cadre didactice şi întocmirea unui studiu de analiză a problemelor sociale ale comunităților.

Mai multe informaţii despre proiect aici.