ONG-uri mai puternice împreună!

Confederația Caritas România, cu susținerea partenerilor săi: Caritas Alba Iulia, Caritas Satu Mare, Caritas Norvegia, fundațiile Pentru Voi Timișoara și Alături de Voi Romania, a demarat proiectul „ONG-uri mai puternice împreună! – Lobby și advocacy pentru crearea de oportunități egale pentru ONG-urile furnizoare de servicii sociale în accesarea finanțărilor publice” ce se derulează pe o perioadă de 20 de luni (1 aprilie 2014 – 31 noiembrie 2015), proiectul fiind finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Bugetul proiectului este în valoare totală de 163,890.35 Euro din care 88,71% reprezintă finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului este acela de a influența politicile publice de finanțare a serviciilor sociale prin participarea activă a organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) la crearea unui cadru favorabil funcționării și finanțării serviciilor sociale în România. Proiectul „ONG-uri mai puternice împreună! stimulează colaborarea între ONG-uri în vederea creșterii reprezentativității furnizorilor privați de servicii sociale și a îmbunătățirii dialogului cu autoritățile centrale și locale. De asemenea, vizează dezvoltarea capacității de advocacy și de formulare a politicilor publice și sporirea vizibilității impactului pozitiv generat de serviciile sociale furnizate de ONG-uri.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de către organizaţiile neguvernamentale furnizoare de servicii sociale pentru persoane aflate în situație de dificultate sau vulnerabilitate şi a profesioniştilor care lucrează în aceste organizaţii. Beneficiarii indirecţi sunt reprezentaţi de către autorităţile publice centrale şi locale, alte organizaţii neguvernamentale din domeniul social, servicii publice de asistență socială, beneficiarii serviciilor sociale și membrii comunităților în care acționează ONG-urile selectate în proiect.

Pe perioada implementarii proiectului vor avea loc consultări regionale cu specialiști din sectorul ONG și cu reprezentanți ai autorităților în cadrul a 15 workshopuri. Concluziile consultărilor regionale vor constitui baza pentru elaborarea unei propuneri de politică publică privind finanțarea serviciilor sociale care va fi pusă în dezbatere în cadrul Forumului Serviciilor Sociale și promovată către factorii de decizie prin acțiuni de lobby la nivel local și central. Partenerul norvegian va organiza vizita de lucru în Norvegia a unei delegații de experți din România și va facilita întâlnirea cu reprezentați ai societății civile, ai autorităților centrale și ai administrației publice locale. Încheierea proiectului va fi marcată de o conferință finală.

Informații suplimentare referitoare la proiect puteti solicita prin e-mail la [email protected] sau telefonic la numărul 0371 185 226 – Maria Crângașu, Specialist Comunicare și PR proiect, Confederația Caritas România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.