Părinţi competenţi – copii competenţi

În perioada 3 – 6 iulie 2012 reprezentanţii ONG-urilor din şapte ţări au avut ultima reuniune din cadrul  proiectului Grundtvig

În perioada 3 – 6 iulie 2012 reprezentanţii ONG-urilor din şapte ţări au avut ultima reuniune din cadrul  proiectului Grundtvig – Învăţare pe tot parcursul vieţii, cu titlul „Părinţi competenţi – copii competenţi. Creşterea abilităţilor educaţionale ale părinţilor”. Întâlnirea a fost organizată de partenerul Caritas Köln, participanții au fost reprezentanții organizaţiilor partenere din Austria, Italia, Spania, Lituania, Caritas Alba Iulia-România, precum şi reprezentanţii unei organizaţii non-profit din Anglia.
Întâlnirea a fost ultima etapă din proiectul Grundtvig care s-a desfășurat pe o perioadă de doi ani. Acest proiect, în care este partener şi Organizaţia Caritas Alba Iulia, este un proiect internaţional de parteneriat, cu participarea organizaţiilor din sfera civilă din şapte ţări, organizaţii care au un rol activ în educarea părinților cu scopul aprofundării competenţelor parentale. Prin formarea părinților care trăiesc într-un mediu defavorizat se doreşte combaterea sărăciei copiiilor care provin din acest mediu. În cursul întâlnirilor partenerii au căutat soluții la diferite probleme: sărăcia şi neglijarea copiilor în Europa, educaţie, formare profesională, managementul conflictelor în educaţie, sănătatea şi educaţia, dezvoltarea abilităţilor educaţionale ale imigranţilor, prevenţia în educarea maternală, educație timpurie, problemele comunităților de rromi.
Un alt scop al acestui proiect este schimbul de experiență și împărtășirea experiențelor pozitive.
În cadrul proiectului, partenerii au participat la 6 întâlniri, având posibilitatea de a analiza problemele în lumina diferitelor situații: legislație diferită, GDP variabil, relație ONG-societate diferite. La prima întâlnire din octombrie 2010, din Linz, Austria, au fost stabilite obiectivele principale ale parteneriatului, apoi în martie 2011, la Bilbao, Spania, dezbaterile au fost focalizate pe relaţiile interculturale şi schimbul de experienţă între generaţii. În iulie 2011, în Kaunas, Lituania, punctul central al schimbului de experienţă a fost formarea unei reţele între societatea civilă şi instituţiile de stat, şi prezenţa acesteia în comunitate. În octombrie 2011 la Miercurea Ciuc, cei interesaţi au avut ocazia să experimenteze rolul voluntariatului şi dimensiunile cooperării între profesionişti şi voluntari. Următoarea întâlnire profesională a acestei cooperări internaţionale a avut loc în aprilie 2012, la Trieste, pe temele: modele parentale, munca cu familiile de imigranţi, discuţii pe diferite metode de prevenţie – cum putem preveni, cum pot părinţii să-şi educe copiii, ca pe viitor aceştia să fie la rândul lor părinţi responsabili.
Ultima întâlnire profesională a avut loc la Köln, Germania, în iulie 2012. În prima zi a reuniunii au fost discutate experiențele obținute în cursul proiectului în urma vizitelor la diferite proiecte și fiecare organizație a formulat modalitatea de implementare a experiențelor dobândite în proiectele proprii. În continuare am vizitat proiectul ”Kindernöte” – Copii în pericol. În suburbia orașului Köln, în Chorweiler majoritatea locatarilor sunt imigranți, rata celor care trăiesc din ajutor social fiind mult peste media orașului Köln. Proiectul are scopul de a educa familiile la un stil de viață adecvat posibilităților financiare proprii, se folosesc diferite metode de prevenire a sărăciei în cartierul dezavantajat.
În următoarea zi am vizitat reprezentanța organizației Caritas Germania în Bruxelles, având posibilitatea de a asculta diferite prezentări despre politica UE în tematica copii și familii în sărăcie și despre prioritățile în proiectele care vor fi derulate după 2014.
La închiderea întâlnirii organizațiile participante au analizat rezultatele proiectului, au formulat concluziile schimburilor de experiență și au stabilit sarcinile fiecărei organizații după închiderea proiectului. Rezultatele acestui proiect vor fi publicate într-o broșură, care prezintă exemplele pozitive şi va veni în ajutorul activităților educaţionale cu și pentru copii. De asemenea, publicaţia va conţine materiale ajutătoare metodologice în vederea aprofundării cunoştinţelor din domeniul creşterii copiilor. (Demeter Zsuzsa)