Părinţi competenţi – copii competenţi

La Trieste s-au întâlnit experții în cadrul proectului Grundtvig ”Învăţare pe tot parcursul vieţii”

În perioada 17 – 20 aprilie 2012 a avut loc la Trieste (Italia) a şasea reuniune a celor şapte parteneri din cadrul proiectului Grundtvig – Învăţare pe tot parcursul vieţii, cu titlul „Părinţi competenţi – copii competenţi. Creşterea abilităţilor educaţionale ale părinţilor”. Întâlnirea a fost organizată de această dată de partenerul Caritas Trieste, cu participarea organizaţiilor partenere din Austria, Germania, Spania, Lituania, Caritas Alba Iulia-România, dar şi reprezentanţii unei organizaţii non-profit din Anglia.

Scopul organizaţiilor active participante la formarea profesională este întărirea abilităţilor educaţionale ale părinţilor care trăiesc în sărăcie, astfel reducând sărăcia în rândul copiilor. Acest proiect internaţional îşi propune, ca prin intermediul schimbului de experienţă, să faciliteze accesul familiei la educaţie, la diferite cursuri de formare şi participarea la diferite întâlniri. Astfel, partenerii doresc să ofere oportunităţi cât mai atractive de formare pentru părinţii defavorizaţi social. Totodată, în cadrul acestui parteneriat, cu ajutorul schimbului de experienţă, doresc să găsească soluţii posibile la următoarele probleme: sărăcia şi neglijarea copiilor în Europa, educaţie, formare profesională, managementul conflictelor în educaţie, sănătatea şi educaţia, dezvoltarea abilităţilor educaţionale ale imigranţilor, prevenţia în educarea maternală.

În cadrul proiectului, partenerii participă la un număr de 6 întâlniri, unde problemele sunt abordate într-o altă lumină. La prima întâlnire din octombrie 2010, din Linz, Austria, au fost stabilite obiectivele principale ale parteneriatului, apoi în martie 2011, la Bilbao, Spania, dezbaterile au fost focalizate pe relaţiile interculturale şi schimbul de experienţă între generaţii. În iulie 2011, în Kaunas, Lituania, punctul central al schimbului de experienţă a fost formarea unei reţele între societatea civilă şi instituţiile de stat, şi prezenţa acesteia în comunitate. În octombrie 2011 la Miercurea Ciuc, cei interesaţi au avut ocazia să experimenteze rolul voluntariatului şi dimensiunile cooperării între profesionişti şi voluntari.

Cea de-a şasea întâlnire profesională a acestei cooperări internaţionale a avut loc în aprilie 2012, la Trieste, pe temele: modele parentale, munca cu familiile de imigranţi, discuţii pe diferite metode de prevenţie – cum putem preveni, cum pot părinţii să-şi educe copiii, ca pe viitor aceştia să fie la rândul lor părinţi responsabili. Organizaţiile partenere au prezentat problemele legate de temele sus menţionate, apărute la nivel regional sau naţional, precum şi programele care funcţionează în cadrul organizaţiilor, beneficiarii ţintă fiind familia, creşterea abilităţilor educaţionale ale părinţilor. Am vizitat trei proiecte, primul fiind un centru care oferă găzduire familiilor dezorganizate, familiilor/mamelor cu copii mici sau gravidelor, oferind servicii sociale profesionale în perioada de tranziţie. Al doilea proiect a fost un centru de prevenţie pentru femeile însărcinate şi mame tinere, în cadrul căruia beneficiarii pot apela la consiliere profesională şi materială (trusou, alimente şi jucării). Al treilea proiect a fost vizitarea unei grădiniţe.

În ultima zi a reuniunii, participanţii au hotărât tema ultimei întâlniri profesionale, care va avea loc la Köln, Germania, în luna iulie a acestui an. Iar apoi, la Bruxelles, Belgia, va avea loc închiderea proiectului, unde se va concretiza experienţa adunată în cei doi ani de derulare a proiectului şi se vor face planuri pentru viitor. Ca rezultat concret al proiectului va fi editată o broşură care va conţine exemple pozitive în domeniul creşterii şi educării copiilor, precum şi a colaborării fructuoase cu părinţii. De asemenea, publicaţia va conţine materiale ajutătoare metodologice în vederea aprofundării cunoştinţelor din domeniul creşterii copiilor.

Întâlnirea a fost caracterizată de o conlucrare bună cu toţi partenerii. Gazdele din Italia au depus eforturi pentru buna organizare a programului, care a fost interesant şi diversificat.

Caritas-ul diecezan Alba Iulia a fost reprezentat de două persoane: Fechită Maria, în calitate de secretar general al organizaţiei, şi Mezei Borbála, coordonator al Centrului de Dezvoltare şi Educare Timpurie din Târgu Mureş.