Părinţi puternici – copii puternici

„Abilităţi de creştere a copilului şi sărăcia copiilor în Europa – acces limitat pentru părinţi şi familii care trăiesc în sărăcie” este titlul proiectului Grundtvig al cărui partener este şi organizaţia Caritas Alba IuliaÎn perioada 19-22 septembrie în oraşul austriac Linz s-a ţinut prima întâlnire a celor 7 parteneri din cadrul programul "Învăţare pe tot parcursul vieţii". Din partea oragnizaţiei noastre au participat: Eisler Izabella, coordonatoarea Centrului de Zi „Maria Stein” pentru copii aflaţi în dificultate din Petroşani, Kosztándi Teréz, coordonatoarea Programului pentru Incluziunea Socială a Romilor din Sf. Gheorghe, Ludescher László, coordonatorul Departamentului Asistenţă Socială şi Maria Fechită, coordonator proiect, secretarul general al organizaţiei. Ceilalţi participanţi au reprezentat instituţii şi ONG-uri din Austria, Germania, Italia, Spania, Lituania şi Marea Britanie.

Cele şapte organizaţii europene active în educarea adulţilor au ca ţel întărirea competenţelor de educare a părinţilor. Discuţiile şi prezentările participanţilor au urmărit găsirea de alternative şi îmbunătăţirea accesului la educaţie a părinţilor aflaţi în dificultate, având ca scop diminuarea sărăciei în rândul copiilor.

În ţările Uniunii Europene au apărut în ultimii ani numeroase oferte pentru părinţi. S-a constatat însă, că tocmai părinţii aflaţi în cea mai mare dificultate nu au beneficiat de ajutor, din diferite motive. Organizaţiile partenere urmăresc ca prin intermediul acestui proiect, prin schimb de experienţă, să faciliteze accesul acestor familii la educaţie, la diferite cursuri, întâlniri. Prin identificarea şi dezvoltarea diferitelor criterii de calitate, partenerii doresc să facă atractive aceste oferte părinţilor defavorizaţi social. De asemenea se doreşte, ca prin schimb de experienţă în cadrul parteneriatului, să se pună în discuţie şi să se identifice eventuale soluţii privind următoarele aspecte: sărăcia şi neglijarea copiilor în Europa; educare, formare; managementul conflictelor în educaţie; educaţie şi sănătate; competenţe de educare a migranţilor.

Întâlnirea a început cu prezentarea raportului întâlnirii de lucru pregătitoare, ce a avut loc la Birmingham între 14-17 decembrie anul trecut, întâlnire prin care s-au pus bazele acestui proiect. Pentru a intra în discuţii, doamna Dr. Michaela Moser, expertă din Austria, a vorbit despre sărăcie şi educaţie – istorie şi dezvoltare pe plan european şi naţional. Fiecare dintre parteneri a făcut o prezentare a situaţiei copiilor şi familiilor aflate în dificultate, care trăiesc în sărăcie, din propria ţară.

Participanţii au avut ocazia să viziteze un proiect al organizaţiei gazdă, Caritas Linz, un centru pentru mame cu copii aflaţi în dificultate.

La finalul întâlnirii s-au stabilit punctele şi temele ce vor fi discutate în cadrul următoarelor cinci întâlniri de lucru. Întregul workshop a fost marcat de buna colaborare dintre partenerii de proiect, iar strădania gazdelor de a organiza un program de lucru interesant şi deosebit de atractiv a garantat succesul întâlnirii. (Maria Fechită)