Partnership for a better home

Lansarea proiectului Partnership for a better home care service in Brașov cofinanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român.

Asociația Medicală ProVita din Brașov în parteneriat cu Caritas Alba Iulia Îngrijire la Domiciliu și Asociația Luzerner Rumänienhilfe derulează proiectul Partnership for a better home care service in Brașov în perioada 1 mai 2013-30 aprilie 2015. Proiectul a fost câștigat în cadrul  Programului de cooperare Elvețiano-Român, și are ca scop dezvoltarea serviciului de îngrijire socio-medicală la domiciliu din Brașov, prin îmbunătățirea parteneriatului Elvețiano-Român. Bugetul total al proiectului este de 179.140,00 CHF, din care contribuția proprie a partenerilor este de 19.140,00 CHF.

Asociația medicală ProVita din Brașov funcționează din 1998. Parteneriatul între Asociația Medicală Pro-Vita, Caritas Alba Iulia Îngrijire la Domiciliu și Asociația Luzerner Romanianhilfe, dezvoltat prin acest proiect dorește să aducă o schimbare în structura și organizarea asociației pentru a putea oferii servicii de calitate și competitive beneficiarilor din Brașov, fiecare partener contribuind în domeniul în care își are experiența cea mai mare.

În prezent Asociația Medicală ProVita are 3 angajați, un medic și 2 îngrijitori la domiciliu. Prin derularea proiectului va avea loc extinderea numărului de angajați la opt persoane, un medic, 3 îngrijitori la domiciliu, 3 asistenți medicali și un asistent social, pentru a putea oferi servicii de îngrijire socio-medicale la domiciliu profesionale. Serviciile medicale oferite de către Caritas Alba Iulia Îngrijire la Domiciliu sunt servicii acreditate și vin în completarea serviciilor sociale oferite de către Primăria Brașov, prin Direcția de Asistență Socială. Caritas Alba Iulia Îngrijire la Domiciliu a obținut prima acreditare pentru servicii medicale de 14 ani și este prezent în 5 județe (Harghita, Covasna, Mures, Alba și Hunedoara) cu peste 300 de angajați prestând servicii la peste 8000 de beneficiari pe an.

Grupul țintă al proiectului este rețeaua socială din municipiul Brașov. Prin proiectul derulat, pe parcursul a 2 ani se dorește îngrijirea a aprox. 300 de beneficiari (persoane bolnave, care necesită îngrijire socio-medicală la domiciliu) și aprox. 440 de aparținători ale acestora.