Peste 450 de persoane înscrise la cursurile de calificare

La aproape un an de la implementarea proiectului ”Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate” sunt înscrise 473 de persoane la cursurile de calificare.

Proiectul demarat la data de 1 mai 2014 este implementat de Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială în parteneriat cu Asociația Four Change și Centrul Diecezan Caritas Iași, în cadrul Fondului Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investește în oameni!

Cursurile sunt în desfășurare sau finalizate în peste 9 județe: Iași, Bacău, Neamț, Vaslui, Suceava – unde acestea sunt organizate de Centrul Diacezan Caritas Iași, și  în județele Harghita, Mureș, Covasna, Alba, organizate de Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială. 473 de persoane au încheiat contracte de formare profesională și sunt recrutate 551 persoane.

Certificarea absolvenților

Deja s-au derulat și primele examene pentru primii cursanți care au parcurs fiecare în total 720 de ore de studii. Participanții promovați primesc Certificate de absolvire / Certificate de calificare acreditate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor Vârstnice , și de Ministerul Educației Naționale, recunoscut în țară și în străinătate. În totalitate 137 de persoane s-au calificat în meseria de Infirmier – cod COR 513204, din care 47 de persoane (cu un abandon) au terminat cursurile în luna ianuarie și februarie, organizate de Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială în localitățile: Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc.

Graficul examenelor:

• la Iași examenul a fost organizat pe data de 6 febuarie a.c. și au fost 20 de certificați,
• la Piatra Neamț examenul a fost organizat pe data de 17 febuarie a.c. și au fost 23 de certificați,
• la Suceava examenul a fost organizat pe data de 16 febuarie a.c. și au fost 27 de certificați și un abandon,
• la Vaslui examenul a fost organizat pe data de 18 febuarie a.c. și au fost 20 de certificați,
• la Gheorgheni – examenul a fost organizat pe data de 23 ianuarie a.c. și au fost 14 de persoane certificate,
• la Miercurea Ciuc – examenul a fost organizat pe data de 26 ianuarie a.c. și 16 de persoane certificate,
• la Odorheiu Secuiesc – examenul a fost organizat pe data de 3 febuarie a.c. și 16 de persoane certificate.

Asociație profesională pentru infirmiere

În cadrul proiectului se va dezvolta prima asociație profesională pentru infirmiere, asociație ce va avea rolul de a promova drepturile femeilor calificate ca infirmiere și de a participa la dezbateri publice ce vizează legislația cu impact direct asupra drepturilor femeilor angajate ca infimiere.
Membrii fondatori ai asociației vor fi selectați din rândul femeilor participante la cursul de calificare în funcție de interesul de implicare pe termen mediu și lung în activitatea asociației.
Este în curs înființarea asociației, în data de 19 martie am primit avizul SGG și dovada disponibilității denumirii pentru depunerea actelor la judecătorie, iar pentru participarea la finalizarea procedurilor de înregistrare a asociației profesionale a infirmierilor și pentru susținerea intereselor infirmierilor va fi angajață un Director rețea.