Plus

Actualizare!

Din economisirile proiectul s-a prelungit până la 31 ianuarie 2017!

Cu ocazia solicitării utilizării economiilor, aceste vor fi utilizate pentru facilitarea extinderii impactului proiectului asupra beneficiarilor şi implementarea unor activităţi noi pentru o perioadă suplimentară de trei luni după cum urmează:

– schimb de experienţă în vederea diseminării rezultatelor intervenţiei sociale în cele trei comunităţi;

– programe tematice interculturale pentru copiii din Pănet;

– acţiuni tematice „Ziua Familiei” Şimoneşti;

– iniţierea şi pregătirea unui proiect de tip after-school pentru 24 de copii din comunitatea marginalizată din Ojdula.

PLUS:

Proiectul „United Networks – Iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate” îşi continuă activitatea de sprijinire a combaterii fenomenului de excluziune socială în rândul copiilor şi tinerilor în comunităţile din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, inclusiv în rândul comunităţilor de romi, dezvoltând infrastructura socială instituţională regională în domeniul incluziunii sociale în perioada 1 mai–31 octombrie 2016, beneficiind de finanţare suplimentară prin Facilitatea Plus din Mecanismul financiar SEE 2009-2014, Programul RO10 – CORAI.

Activităţile suplimentare finanţate prin Facilitatea PLUS urmăresc:

  • Asigurarea unei baze solide pentru procesul de dezvoltare a infrastructurii sociale existente început prin proiect;
  • Asigurarea unui fundament solid pentru funcţionarea sustenabilă, continuă a reţelelor create în vederea sprijinirea incluziunii sociale, precum şi procesului de dezvoltare incluzivă iniţiată prin intervenţia socială;
  • Oferirea unui răspuns la nevoile şi interesele formulate de cele 21 de autorităţi publice locale implicate în proiect.

Astfel, în perioada 1 mai–31 octombrie 2016 activitatea Forumului Regional, Reţelelor Judeţene şi a intervenţiei sociale implementate în Pănet (judeţul Mureş), Şimoneşti (judeţul Harghita) şi Ojdula (judeţul Covasna) vor fi continuate.

Pentru a oferi răspuns la nevoile şi interese specialiştilor şi reprezentanţilor celor 21 de autorităţi publice locale, respectiv de membrii comunităților locale implicate în proiect au fost incluse noi activităţi, precum:

  • realizarea unor studii de caz privind situaţia socială şi economică a celor 21 de unităţi administrativ-teritoriale cuprinse în reţeaua United Networks;
  • oferirea unui seminar în domeniul economiei sociale în colaborare cu partenerul Caritas Norvegia;
  • consultanţă şi sprijin personalizat în identificarea unor surse de finanţare şi accesarea acestora pentru proiectele de dezvoltare;
  • program intercultural de vară pentru copii pentru 90 de copii.

Aceste activităţi vor avea un impact pozitiv asupra proceselor atât la nivelul reţelelor, cât şi a intervenţiei sociale, fundamentând funcţionarea sustenabilă şi durabilă în timp. S-au păstrat parteneriatele create pentru proiect (P1- Universitatea Babeş Bolyai, P2- DGASPC Mureş, P3 –DGASPC Harghita, P4 – DGASPC Covasna), respectiv s-a creat un parteneriat cu o entitate din statele donatoare cu Caritas Norvegia, care va fi responsabil pentru organizarea şi derularea unui seminar în domeniul economiei sociale. Cu sprijinul fondurilor suplimentare acordate prin Facilitatea Plus, numărul total de beneficiari a proiectului a crescut la 505 de la 340 persoane.