Politica de protecție împotriva abuzului și exploatării al Caritas Alba Iulia

„Într-adevăr, vă spun, în măsura în care ați făcut asta unuia dintre  frații mei, ați făcut-o pentru mine.” (Matei 25:40)

„Programul creștinului – programul bunului samaritean, programul lui Isus – este o „inimă care vede.”Această inimă vede unde este nevoie de iubire și acționează în consecință” (Papa Benedict XVI,(Deus Caritas Est, #31 (2005))

Organizația Caritas Alba Iulia aplică principiul de zero toleranță față de orice formă a abuzului și exploatării.

Politica de protecție împotriva oricărei forme de abuz și exploatare este o normă obligatorie pentru:

  • toți angajații organizației;
  • toți voluntarii și colaboratorii organizației;
  • toți prestatorii de servicii și partenerii organizației;
  • toți beneficiarii programelor și serviciilor organizației.

Ne asumăm răspunderea pentru ocrotirea tuturor celor care sunt expuși riscului de a fi abuzați sau exploatați în orice mod: copii și anturajul lor, persoanele adulte cu situație socială precară, vârstnicii, bolnavii, persoanele cu dizabilități, aparținătorii beneficiarilor, angajații organizației.

  1. Analizăm atent riscurile individuale și structurale de abuz și exploatare în cadrul organizației, în scopul prevenirii, recunoașterii precoce și eliminării definitive ale acestora;
  2. Cercetăm în mod corect, echitabil și în timp util toate situațiile care ridică suspiciunea încălcării codului de conduită;
  3. Îmbunătățim permanent competențele angajaților si colaboratorilor noștri de a preveni, recunoaște și interveni activ în situația oricărei suspiciuni de abuz și exploatare.

Politica de protecție împotriva abuzului și exploatării a organizației Caritas Alba Iulia se bazează și este în concordanță cu învățătura bisericii, cu legislația în vigoare și cu politica de protecție a copiilor și adulților vulnerabili ai Caritas Internationalis.

Documente-cheie: