Prima tabără pentru copii aflaţi în dificultate

Nevoia căreia îi răspunde proiectul

În cadrul Programului de Asistenţă Familială oferim diferite servicii copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate. Beneficiarii noştri sunt în majoritate copii cu vârsta între 7-13 ani, aflaţi în situaţie de dificultate din diferite localităţi şi comune din judeţul Mureş: Sângeorgiu Pădure, Fântânele, Bălăuşeri, Ghindari, Sîngeorgiu de Mureş etc. Aceştia beneficiază  de servicii sociale, precum şi de servicii cu caracter psiho-socio-educativ, prin care se urmăreşte creşterea calităţii vieţii, prevenirea marginalizării sociale şi menținerea integrităţii individuale şi sociale.

Prin acest proiect, copii și familiile lor vor fi scutiți de toate cheltuielile legate de transport, cazare, masă etc.

Scopul şi obiectivele proiectului

Dorim să oferim posibilitatea participării într-o tabără de vară de cinci zile copiilor care provin din familii aflate în dificultate, având următoarele obiective:

oferirea de educaţie nonformală prin participare la ateliere creative, scenete, competiţii sportive, jocuri în echipă şi alte activităţi outdoor şi indoor,
dezvoltarea competențelor emoționale şi sociale,
întărirea unor comportamente social-dezirabile şi de relaţionare cu ceilalţi copii,
bunăstarea copiilor.

Beneficiarii proiectului

Copii care provin din familii aflate în dificultate: diferite probleme sociale, probleme economice, venituri reduse, familii monoparentale, părinţi fără locuri de muncă, părinţi bolnavi, copii crescuţi de rude etc. Aceşti copii nu au posibilitatea de a merge într-o tabără şi de a simţi şi astfel bucuria copilăriei şi entuziasmul atmosferei  oferite de participarea în  tabără.

Durata proiectului
03.09. – 07.09.2018
Calendarul activităţilor

copiii se vor adapta unui program stabil de tabără, cu activităţi bine organizate şi structurate:
workshop-uri şi ateliere de creație;
teatralizare şi activităţi cu caracter ludic;
jocuri sportive şi de cunoaștere;
activități recreative pentru copii: jocuri de tabără, muzică, dans, activități creative, relaxare etc.;
ateliere de dezvoltare a competenţelor emoţionale şi bune maniere.

Rezultate

dezvoltarea abilităţilor sociale, emoţionale şi creative ale copiilor din familii aflate în dificultate,
diminuarea riscului de marginalizare socială,
socializarea copiilor (prin activităţi recreative de timp liber),
îmbunătăţirea relaţiei copil-familie-şcoală,
contribuirea la formarea unei personalităţi adaptative, integrative.

Impactul estimat al proiectului

Prin acest proiect doar împreună putem creşte şansa copiilor de a participa la prima lor tabără, precum şi şansa lor la un viitor mai bun.

Buget
8000 lei
Echipa de proiect

Echipa organizatoare  a taberei constă din specialiştii Programului de Asistenţă Familială: asistenți sociali, psihologi, pedagogi sociali, voluntari etc.