Primii traineri din domeniul kinesteticii din Europa de Est în acţiune

Caritas Alba Iulia lucrează consecvent pentru implementarea unei discipline inovative în domeniul îngrijirii în România

Organizaţia Caritas Alba Iulia, cu suportul profesional şi organizatoric al Institutului de Kinestetică din Elveţia şi a Asociaţiei Europeane a Kinesteticii, lucrează de 5 ani în vederea încetăţenirii ştiinţei kinesteticii, care s-a dovedit a fi deosebit de benefică şi eficientă în acelaşi timp pentru îngrijitori, pentru asistaţi şi pentru serviciile acordate.
 
Kinestetica (kinaesthetics, kinesis mişcare, aesthetics percepere), care a fost dezvoltat în anii 80 al secolului XX. de către F. Hatch és L. Maietta, se bazează pe dezvoltarea percepţiei motrice, a capacităţii de analiză a mişcării, având ca şi consecinţe directe îmbunătăţirea competenţei motorii individuale, dezvoltarea înţelegerii de fond şi a capacităţii de sprijin eficient şi cruţător a mişcării celuilalt. Pe baza acestor considerente kinestetica are efecte practic în toate domeniile vieţii, în mod deosebit în domeniul îngrijirii, în interacţiunea cu o altă persoană. Din acest motiv, încă de la începuturi, cel mai mare interes a fost acordat kinesteticii de profesioniştii din domeniul îngrijirii. În anii 90 primii traineri au demarat oferte regulate de cursuri în instuţiile sanitare şi de îngrijire din regiunile lingvistice germane. Datorită creşterii progresive a instituţiei Kinaesthetics a fost înfiinţată Asociaţia Europeană a Kinesteticii (European Kinaesthetics Association).
 
Pentru implementareaştiinţei kinesteticii în România, Organizaţia Caritas Alba Iulia, ca prima instituţie din Europa de Est, a demarat cu ajutorul profesioniştilor din Elveţia un curs de traineri în kinestetică pentru angajaţii organizaţiei. Cursul, constând în 320 de ore de formare, a fost precedat de alte două cursuri de pregătire şi a fost absolvit de zece angajaţi Caritas.
Primii traineri în kinestetică din România au ţinut între 13-17 iulie a.c. la Căminul de bătrâni ”Sfânta Elisabeta” din Gheorgheni primul curs de kinestetică pentru copii cu dizabilităţi şi părinţii lor. În cadrul acestui curs, supravegheat de către profesioniştii din Elveţia, copiii şi părinţii lor şi-au însuşit bazele teoretice şi practice ale kinesteticii.
În ultima zi a cursului, în data de 17 iulie a.c. trainerii au ţinut o prezentare de kinestetică pentru reprezentanţii instituţiilor social-medicale şi ai instituţiilor publice care activează în acest domeniu. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate posibilităţile şi surplusul calitativ oferit de kinestetică în favoarea procesului de îngrijire, a persoanei care îngrijeşte, precum şi a persoanei îngrijite. Prezentarea a fost tinută de Brigitte Marty, director executiv al Kinaesthetics Schweiz, Stefan Knobel, coordonator ştiinţific al European Kinaesthetics Association, precum şi de proaspeţii traineri din echipa Caritas.
 
Încetăţenirea ştiinţei inovative a kinesteticii în România are ca prim scop degrevarea persoanelor îngrijite şi a apartinăţorilor acestora. În România mare majoritate a persoanelor bolnave sunt îngrijite de către aparţinătorii lor care primesc asisenţă profesională în procesul de îngrijire doar într-o mică măsură sau chiar deloc. Prin acest curs de kinestetică ei pot dobândi cunoştinţele teoretice şi practice necesare pentru degrevarea procesului de îngrijire zilnică.