Achiziționare de alimente

Anunț publicitate numărul: 2567/21.04.2023

Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială
Adresa: Miercurea Ciuc, str.Szék, nr.147, Jud. Harghita, cod postal 530203
Email: [email protected]

Detalii anunț

Tip contract: Furnizare
Denumirea achiziției: Achiziționare de alimente
CPV:    15800000-6 – Diverse produse alimentare

Descrierea achiziției: Prezenta achiziție are ca scop încheierea unui contract de achiziție publică de furnizare pentru livrarea de alimente, în cadrul contractului de finanțare 8302 încheiat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în calitate de autoritate finanțatoare, prin agenția pentru plăți și inspecție socială teritorială, necesare pentru buna desfășurare a serviciului social Cantină Socială Sândominic.

Valoare estimata: 557.798,16 lei fără TVA

Condiții contract: Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele prevăzute în Necesitățile minime obligatorii.

Durata contractului:  până la  30.11.2024.

Condiții participare:
1) Propunerea financiară, exprimată în lei, cu si fără TVA.
2) Lista produselor ofertate.
3) Depunerea formularului: Declarația privind conflictul de interese.
4) Certificat de înregistrare copie conform cu originalul.

Criterii adjudecare: Va fi selectata oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate în Necesitățile minime obligatorii și care reprezintă cel mai mic preț.

Termen limită primire oferte: 27.04.2023

Informații suplimentare:  Informațiile suplimentare, documentația și clarificările vă rugăm să va adresați la adresa de e-mail: [email protected]

Modalități de depunere a ofertei: Oferta detaliată: în conformitate cu prevederile din Necesități minime obligatorii și Documentele vor fi depuse la sediul Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială, adresa Municipiul Miercurea Ciuc, str. Szék, nr.147, cod poștal 530203, până la data de 26.04.2023.

Documentația se poate descărca de AICI.