Achiziționare de alimente

Anunț publicitate numărul: 378/15.06.2023

Asociația Caritas Alba Iulia – Filiala Căminul de bătrâni „Sf.Elisabeta”
Adresa: Gheorgheni, bd. Lacu Roșu, nr.212, Jud. Harghita, cod postal 535500
Email: [email protected]

Detalii anunț

Tip contract: Furnizare
Denumirea achiziției:Achiziționare de produse alimentare
CPV: 15894300-4 – Feluri de mâncare preparate

Descrierea achiziției: Prezenta achiziție are ca scop încheierea unui contract de achiziție publică de furnizare pentru livrarea de alimente, în cadrul contractului de finanțare  nr. 8300/25.04.2023, încheiat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în calitate de autoritate finanțatoare, prin Agenția pentru plăți și inspecție socială teritorială, necesare pentru buna desfășurare a serviciului social Masa pe roți a Căminului de bătrâni „Sf.Elisabeta”.

Valoare estimata: 229.871,56 lei fără TVA

Condiții contract: Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele prevăzute în Necesitățile minime obligatorii.

Durata contractului:  până la  30.11.2024.

Condiții participare:
1) Propunerea financiară, exprimată în lei, cu si fără TVA.
2) Lista produselor ofertate.
3) Depunerea formularului: Declarația privind conflictul de interese.
4) Certificat de înregistrare copie conform cu originalul.

Criterii adjudecare: Va fi selectata oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate în Necesitățile minime obligatorii și care reprezintă cel mai mic preț.

Termen limită primire oferte: 22.06.2023

Informații suplimentare:  Informațiile suplimentare, documentația și clarificările vă rugăm să va adresați la adresa de e-mail: [email protected]

Modalități de depunere a ofertei: Oferta detaliată: în conformitate cu prevederile din Necesități minime obligatorii și Documentele vor fi depuse la sediul Caritas Alba Iulia – Filiala Căminul de bătrâni „Sf.Elisabeta”, adresa Municipiul Gheorgheni, bd. Lacu Roșu, nr. 212, cod poștal 535500, până la data de 22.06.2023.

Documentația se poate descărca de AICI.