Cumpărare directă – Achiziționare de materiale consumabile igienico-sanitare

Anunț publicitate numărul: 6691/21.10.2022

Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială
Adresa: Miercurea Ciuc, str.Szék, nr.147, Jud. Harghita, cod postal 530203
E-mail: [email protected]

Detalii anunț

Tip anunț: Cumpărare directă
Tip contract: Furnizare
Denumirea achiziției: Achiziționare de materiale consumabile igienico-sanitare
CPV: -18424300-0 – Mănuși de unică folosință (mănuși pudrate/ nepudrate)
-33771100-6 – Absorbante igienice sau tampoane (scutece adulți)
-33141118-0 – Comprese de tifon ( comprese sterile/ nesterile)
-33631600-8 – Antiseptice și dezinfectante

Descrierea achiziției: Achiziționare de materiale consumabile igienico-sanitare, în cadrul contractului de finanțare  0799/16195/5556 din data de 06.09.2022 pentru acordare servicii sociale la „Serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente Sf. Piroska” aflată în localitatea Întorsura Buzăului.

Valoare estimata: 105.882,00 lei fără TVA

Conditii contract: Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele prevăzute în Necesitățile minime obligatorii. Oferta poate fi depusa pe unul sau mai multe loturi. Ofertele tehnice si financiare se depun distinct/ fiecare lot.
Cerința obligatorie: Oferta care nu va cuprinde întreaga cantitate de produse/ lot  si nu respecta cerințele minimale va fi declarata respinsa.

Conditii participare:
1) Propunerea tehnica: se va întocmi cu respectarea cerințelor tehnice minime obligatorii.
2) Propunerea financiară: va conține prețul unitar al produselor, precum și valoarea totală a ofertei exprimată în lei, cu si fără TVA.
3) Depunerea formularului: Declarația privind conflictul de interese.
4) Certificat de înregistrare copie conform cu originalul.

Criterii adjudecare: Va fi selectata oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate în Necesitățile minime obligatorii și care reprezintă cel mai mic preț.

Termen limită primire oferte: 28.10.2022

Informații suplimentare:  Informațiile suplimentare, documentația și clarificările vă rugăm să va adresați la adresa de e-mail: [email protected]

Modalități de depunere a ofertei: Oferta financiară detaliată, oferta tehnică: în conformitate cu prevederile din Necesități minime obligatorii și Documentele vor fi depuse la sediul Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială, adresa Municipiul Miercurea Ciuc, str. Szék, nr.147, cod poștal 530203, până la data de 28.10.2022.

Documentația se poate descărca de AICI.