Cumpărare directă republicat – Lucrare de instalații electrice

Anunț publicitate numărul: 7637/25.11.2022

Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială
Adresa: Miercurea Ciuc, str.Szék, nr.147, Jud. Harghita, cod postal 530203
Persoana de contact: Lukács Pál
E-mail: [email protected]

Detalii anunț

Tip anunț: Cumpărare directă
Tip contract: Lucrare de instalații electrice
Denumirea achiziției: Instalarea unui sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice cu o capacitate de 80 kWh pentru unitățile Asociației Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială în Odorheiu Secuiesc.
CPV: 45310000-3

Descrierea achiziției: Instalarea unui sistem fotovoltaic cu o capacitate de 80kWh în cadrul proiectului „Solar energy powered social institution” 2021/335833 pentru alimentarea cu curent electric din surse regenerabile a unităților Asociației Caritas Alba Iulia  – Asistență Medicală și Socială situate pe Str. Rozei nr. 16/C, Odorheiu Secuiesc, județul Harghita.

Valoare estimata: 693.602,78 lei fără TVA

Condiții contract: Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.

Condiții participare:
1. Propunerea tehnică: se va întocmi cu respectarea cerințelor tehnice minime obligatorii.
2. Propunerea financiară: va conține prețul unitar al materialelor și produselor, precum și valoarea totală a ofertei exprimată în lei, cu și fără TVA.
3. Depunerea formularului: declarația privind conflictul de interese.
4. Certificat de înregistrare copie conform cu originalul, Certificat constatator valabil la data depunerii.

Criterii adjudecare: Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate în Cerințele minim obligatorii și care prezintă cel mai mic preț.

Termen limită primire oferte: 05.12.2022

Informații suplimentare:  Informațiile suplimentare, documentația și clarificările vă rugăm să va adresați la adresa de e-mail: [email protected]

Modalități de depunere a ofertei: Oferta financiară detaliată, oferta tehnică: în conformitate cu prevederile din Cerințele minim obligatorii și documentele vor fi depuse la sediul Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială, adresa Municipiul Miercurea Ciuc, str. Szék, nr.147, cod poștal 530203, până la data de 05.12.2022.

Documentația se poate descărca de AICI.

Raportul de atribuire se poate descărca de AICI.