Programul de recompense

Programul de recompense a fost lansat în data de 01.03.2021. în cele două instituții școlare colaborate în proiect (Școala Gimnazială ”Tompa Lászlo”, Școala Generală ”Móra Ferenc”) pentru motivarea copiilor din familii dezavantajate să participe în procesul de educațional în mod regulat.

Numărul total de participanți în programul de recompensă în semestrul I. al proiectului sunt 120 de elevi, din care 80 elevi sunt de etnie romă provenind din familii dezavantajate, marginalizate din cele 4 zone urbane marginalizate din Odorheiu Secuiesc. Pentru a garanta efficiența programului de recompensă am organizat la sfârșitul lunii martie o vizită în clasele implicate, am avut întâlniri cu fiecare profesoare colaboratoare (două întâlniri de planificarea programului și o întâlnire de monitorizare și cu copii participanți în program).

Pentru monitorizarea programului și evaluarea progreselor făcute sunt folosite afișe pentru colectarea punctelor de recompensă și afișe de promovare a programului și elementele sale. Programul de recompensă va fi implementat și în luniile următoare de proiect.

Proiectul numit ”Toți pentru toți – Servicii integrate pentru incluziunea comunităților dezavantajate din Odorheiu Secuiesc” este finanțat în cadrul Granturilor SEE  2014-2021.