Proiecte

Miercurea Ciuc

Energie regenerabilă la Casa Jakab Antal prin Programul Electric Up

Serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente Sf. Piroska

Miercurea Ciuc

Centru de zi de asistență și recuperare Sf. Margit

Gheorgheni

Energie solară pentru Căminul de bătrâni Sfânta Elisabeta

Miercurea Ciuc

CENTRU COMUNITAR INTEGRAT CICEU

Miercurea Ciuc

Achiziții cu sprijinul guvernului maghiar

Gheorgheni Mureș Odorheiu Secuiesc

Început sigur pentru un viitor sigur

Miercurea Ciuc

Incluziune prin educație și cultură

Sfântu Gheoghe

Prospera Sepsi

Operaționalizarea Centrului Social din comuna Praid

Miercurea Ciuc

Operaționalizarea Centrului Multifuncțional din Comuna Mădăraș

Miercurea Ciuc

Un nou centru de zi pentru vârstnici și de îngrijire la domiciliu la Șumuleu Ciuc

Toate regiunile

ORIENT Activity – Schimb de experiență și bune practici de orientare profesională în educația și formarea profesională

Toate regiunile

Noi trenduri europene pentru dezvoltarea abilităților vârstnicilor

Sfântu Gheoghe

Sănătatea începe în familie: Prevenirea și promovarea sănătății pentru familiile aflate în situații precare în Europa