Centre de zi destinate copiilor cu probleme sociale, educaționale

Proiectul Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabile este implementat în perioada 2013-2018 de Consorţiul HEKS/EPER Elveţia (aplicant), Fundaţia FAER Reghin, Fundaţia Creştină Diakonia Cluj Napoca, alături de partenerii de implementare Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba, Fundaţia Creştină Diakonia Covasna şi Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia.

Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Bugetul total al proiectului:                                7’010’448 CHF
Contribuţii proprii: 2’410’448 CHF
Contribuţia Fondului Tematic Elveţian: 4’600’000 CHF

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi incluziunea socială a comunităţilor de romi şi de alte minorităţi vulnerabile din cadrul proiectului, în regiunea judeţelor Mureş, Cluj, Bihor, Alba, Covasna, Sălaj şi Harghita.

Cu scopul de a atinge aceste obiective ale proiectului, este aplicată o combinaţie de intervenţii în următoarele domenii:

 • Educaţie
 • Sănătate şi asistenţă socială
 • Calificare, angajare şi îmbunătăţirea veniturilor
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit

Fiind în parteneriat cu mai multe ONG-uri naţionale şi locale, cu peste 70 de primării şi alte instituţii cu activitate în domeniul social, proiectul a ajuns să numere peste 4600 de beneficiari, în toate cele 7 judeţe de implementare.

În viitor, Fundația FAER prin proiectul “Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabileva continua printr-o abordare integrativă, alături de partenerii săi, activităţile demarate în cadrul tuturor liniilor de acţiune.

Detalii despre program:
www.incluziune-sociala.faer.ro


 CENTRE DE ZI DESTINATE COPIILOR CU PROBLEME SOCIALE, EDUCAŢIONALE 

În judeţul Harghita, şi Covasna Fundaţia FAER, prin colaborare cu Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia organizează activităţi pe linia de acţiune „educaţie”. Programul este organizat în 9 localităţi, iar numărul beneficiarilor este de cca. 220. Funcţionarea programului presupune o bună colaborare cu instituţiile locale şi judeţene. Cheltuielile directe ale programului derulat este finanţat în proporţie de 25% de către Consiliile Locale precum 25% de către Consiliul Judeţean Harghita.

Scopul general: asigurarea unor servicii pentru protecţia copilului a căror misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, abandonul școlar, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Localităţile din judeţul Harghita:

 • Regiunea Cristuru Secuiesc:

– Eliseni (Comuna Secuieni)
– Atid
– Şimoneşti
– Porumbeni Mari

 • Regiunea Odorheiu Secuiesc:

– Ocna de sus (Comuna Praid)
– Corund
– Zetea
– Odorheiu Secuiesc

Localitatea din judeţul Covasna: 
– Ojdula

Serviciile oferite de Centre de Zi sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

Programul funcţionează cu o echipă profesională compusă din 24 de specialişti: pedagogi sociali, pedagogi de recuperare, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali.

Scopurile operaționale ale activităților prevăzute în cadrul centrului:

 1. Dezvoltarea deprinderilor și abilităților sociale ale copiilor
 2. Dezvoltarea deprinderilor și abilităților necesare absolvirii cu succes cel puțin al învățământului de ciclu primar
 3. Dezvoltarea competențelor de bază, sprijin în efectuarea temelor și corepetarea elevilor
 4. Dezvoltarea deprinderilor și abilităților igienice și sanitare necesare unui stil de viață sănătos
 5. Dezvoltarea individuală și personalizată a elevilor
 6. Asigurarea unor activități de consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, recreere-socializare pentru copii.
 7. Sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţii și familiile copiilor

Activitățile vor cuprinde următoarele arii de lucru:

 1. Elaborarea și reevaluarea periodică a programului personalizat de intervenţie
 2. Programul zilnic al copiilor, adaptat vârstei și nevoilor individuale a copiilor
 3. Activităţi educaţionale
 4. Activităţi recreative şi de socializare
 5. Orientare şcolară şi profesională şi consiliere psihologică
 6. Consiliere şi sprijin pentru părinţi

Pentru realizarea dezvoltării individuale și personalizate a copiilor din centru, paralel cu aceste activități, copiii cu nevoi speciale – de exp. cei care prezintă mari discrepanțe în dezvoltare – vor frecventa pe parcursul săptămânii activități individuale asigurate de psiholog/psihopedagog.

La fel, psihologul, respectiv asistentul social, în funcție de specificul problemelor, vor asigura pentru părinți, consiliere şi sprijin, la cerere sau ori de câte ori personalul de specialitate consideră că este în beneficiul copilului şi familiei sale.

Cel puțin o dată pe an se vor organiza programe de educare a părinţilor, cunoscute sub denumirea de „şcoli pentru părinţi”. Acestea se desfăşoară după o programă elaborată în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în funcţie de nevoile identificate în comunitate.

Realizarea obiectivului general poate fi realist numai prin caracterul integrat al acestui program. Astfel un alt element de bază al acestui program îl consituie colaborarea permanentă cu familiile copiilor, deci asistentul social se va ocupa de acest lucru, lucrând în teren, răpunzând pentru prezența copiilor, informarea părinților și involvarea acestora – pe cât posibil – în procesul de dezvoltare integrată a copilului.

Activități complementare pe parcursul anului școlar:

 1. Excursie
 2. Organizarea Zilei familiei – odată pe semestru
 3. Serbarea diferitelor evenimente calendaristice marcante
 4. Colaborarea cu ONG-le locale și promovarea incluziunii acestor copii în activitățile acestora
 5. Activități organizate de voluntarii EVS

Date de contact:
Manager proiect: Vetési Nándor (nandor.vetesi@caritas-ab.ro, 0799-850.230)
Coordonator profesional: Leskó Barbara (barbara.lesko@caritas-ab.ro, 0724-322.680)