CENTRU COMUNITAR INTEGRAT CICEU

 

Proiectul Centrul Comunitar Integrat Ciceu finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” vizează implementarea unor măsuri de dezvoltare locală privind reducerea sărăciei și excluziunii sociale în comuna Ciceu, județul Harghita prin înființarea unui Centru Comunitar Integrat (CCI) care va oferi îmbunătățirea calității și accesului la servicii de asistență socială, educație, sănătate, ocupare și locuire pentru copii, respectiv pentru adulți și vârstnici, contribuind la diminuarea decalajului social și creșterea calității vieții a 500 persoane vulnerabile din punct de vedere social, economic și al sănătății.

Grupul țintă vizat va fi format din 200 de persoane vârstnice, 68 de copii și tineri cu vârsta între 4-15 ani, 60 de tineri cu vârsta între 15-24 ani care nu sunt cuprinși în nici o formă de educați și nici nu au un loc de muncă, 42 de persoane cu dizabilități și copii cu cerințe educaționale speciale, 120 de persoane adulte care nu au loc de muncă, respectiv 10 persoane de etnie romă (copii și adulți).

Obiectivul general al  proiectului este înființarea unui Centru Comunitar Integrat în comuna Ciceu în vederea creșterii accesului a 500 de persoane dezavantajate la servicii de asistență social (500), de educație (100), de sănătate (500), de ocupare (160) și de locuire (4).

Obiective specifice

prevenirea excluziunii sociale sau marginalizării persoanelor vârstnice care la un moment dat se pot afla într-o situație de dificultate, singurătate, abandon, lipsă de sprijin psiho-social prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de socializare, recreere și petrecerea timpului liber, consiliere socială, suport emoțional, consiliere psihologică, activități socio-medicale și consiliere juridică. Serviciul de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice din cadrul centrului are drept scop prevenirea și/sau limitarea unor situații de dificultate și vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor vârstnice la viața socială și cultivarea relațiilor interumane.

prevenirea abandonul familial, instituționalizarea și abandonul școlar al copiilor care provin din familii cu domiciliul pe raza municipiului Satu Mare și care se găsesc în situații de risc social, risc de separare părinți, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activității de îngrijire, educație, recreere și petrecerea timpului liber, socializare, consiliere psihologică, de a dezvolta deprinderile de viață independentă a copilului și de a oferi sprijin, consiliere socială, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

îmbunătățirea stării de sănătate a populației comunei Ciceu prin reducerea disparităților privind accesul la servicii de sănătate între indivizi la nivelul comunității prin asigurarea accesului la servicii medico-sociale centrate pe prevenire (facilitarea accesului la servicii medicale gratuite si servicii de logopedie, respectiv campanii de prevenire a bolilor) și sociale (cantină socială)

asigurare de locuințe sociale temporare de urgență pentru familii care trăiesc în condiții de locuit ce periclitează siguranța și sănătatea lor și/sau se confruntă cu violență în familie.

asigurarea accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere profesionale, in vederea creării unei piețe a muncii incluzive prin participarea la programe de informare si consiliere ocupaționala, căutare a unui loc de munca si plasare la locul de munca, respective susținerea antreprenorialului prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și consultanță în afaceri prin HUB vocațional

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 925.549 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Proiectul este implementat de UAT COMUNA CICEU în parteneriat cu ASOCIAȚIA CARITAS ALBA IULIA – ASISTENȚĂ SOCIALĂ.