Centru de zi de asistență și recuperare Sf. Margit

Centru de zi de asistență și recuperare Sf. Margit
în cadrul Programului de interes național

Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială
Denumire: Centru de zi de asistență și recuperare Sf. Margit

Serviciul social Centru de zi de asistență și recuperare Sf. Margit pentru persoanele vârstnice, cod serviciu 8810 CZ-V-I, cu licență de funcționare Seria: LF nr. 0012040, din data de 12.04.2023, înființat și administrat de furnizorul Asociația Caritas Alba Iulia- Asistență Medicală și Socială, acreditat conform Certificatului de acreditare  seria AF nr. 000290/2014.

Capacitate: 15 persoane
Sediul unității
: Mădăraș, centrul Multifuncțional, str. Principală nr. 38A, județul Harghita
Program:
de luni până vineri, între orele 8-16
Persoana de contact:
Hompoth Teréz, E-mail: [email protected] Tel: 0741 258 183

Persoanele vârstnice reprezintă o categorie de populație vulnerabilă cu nevoi particulare, din cauza limitărilor fiziologice şi fragilităţii caracteristice fenomenului de îmbătrânire. Îngrijirea de lungă durată se asigură la domiciliu, în centre rezidenţiale, în centre de zi, la domiciliul persoanei care acordă serviciul şi în comunitate.

Asociația Caritas Alba Iulia este prezent în 90 de localități din județele Mureș, Harghita, Covasna și Alba, cunoaște realitățile grupurilor vulnerabile din regiunea Centru, mai ales a persoanelor vârstnice. Scopul centrului de zi este sprijinirea persoanelor vârstnice care trăiesc singuri, mobilizându-i să își părăsească singurătatea locuinței pentru a fi din nou membri activi și importanți ai societății. Prin diferite metode pedagogice se oferă posibilitate vârstnicilor de a-și exprima mai ușor starea spirituală, suferințele, bucuriile, punând accent pe menținerea și îngrijirea sănătății. Scopul principal al activităților centrelor de zi și recuperarea este prevenirea singurătății și excluderea socială în rândul vârstnicilor.

Servicii oferite în cadrul centrului cuprind mai multe domenii cu accent principal pe menținerea competenței de mișcare, dezvoltarea și menținerea competenței de mișcare pentru persoanele vârstnice și adulte care suferă de vreo boală care le afectează mișcarea și/sau a căror mișcare a devenit limitată din cauza vârstei înaintate.

Serviciul acordă următoarele activități de bază:

 • informare și consiliere: privesc drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială (violenta în familie, traficul de persoane, delincvență, ș.a.), precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale și inserției/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate;
 • educație pentru utilizarea de diverse dispozitive destinate persoanelor cu dizabilități;
 • educație extra curriculară: educație pentru sănătate, educație privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, educație civică, educație pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, educație pentru prevenirea și combaterea comportamentelor anti-sociale, etc..
 • promovarea unui stil de viață sănătos și activ
 • acordarea masei calde;
 • acompaniere în scopul prevenirii și combaterii izolării sociale;
 • alte activități de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, ş.a.;
 • suport pentru realizarea unor activități de bază ale vieții zilnice
 • dozarea și administrarea medicamentelor
 • supraveghere
 • transportul persoanelor cu deficienţe locomotorii, în vederea participării la activităţile centrului

Serviciul acordă următoarele activități de recuperare:

Beneficiarii centrului, primesc ajutor pentru activitățile de bază și instrumentale ale vieții zilnice. Beneficiarii, persoanele vârstnice cu pentru menținerea și recuperarea stării de sănătate fizică și mentală participă la:

 • tratamente manuale: bazate pe mișcările efectuate asupra uneia sau mai multor părți ale corpului precum masaj , reflexologie,
 • tratamente pe baza interacțiunii minte-corp: întăresc capacitatea mentală de a interveni pozitiv asupra funcțiilor fizice: terapia prin rugăciune,
 • activități culturale: precum citirea basmelor, poezii, serbări, serbări onomastice, ascultare muzica, vizionarea unui film
 • program igiena mentala: precum jocuri in grup, exerciții de memorie, discuții individuale/grup, aroma terapie, jocuri de logica (numărare, ghicirea culorilor, etc.), recapitularea, învățarea datelor personale (nume beneficiar, anul nașterii, domiciliul, numele aparținătorilor, copiilor, nepoților)
 • dezvoltarea competentelor in mișcare: precum kinaesthetics, dans, gimnastica
 • ergoterapie: precum lucru manual, colorat, scris, olăritul, modelajul, tricotat

Condițiile de accesare a serviciilor sociale:

Serviciul social se acordă la cererea scrisă a solicitantului, adresată furnizorului de servicii, însoțită de următoarele documente:
– copie act de identitate (C.I, B.I., Certificat de naștere, etc);
– documente privind veniturile: cupon de pensii

Personal de specialitate:

 1. asistent social
 2. asistent medical
 3. technician în asistență socială/lucrător social
 4. îngrijitor bătrâni

Facilități oferite:

 • sprijinirea persoanelor vârstnice, care trăiesc singuri, mobilizându-i să părăsească singurătatea locuinței, pentru a fi din nou membri activi și importanți ai societății
 • prevenirea singurătății și excluziunii sociale în rândul vârstnicilor

Costul serviciului: 2643,55  lei/lună în funcție de necesitățile beneficiarului.
Contribuția beneficiarului: în prezent 0 lei.

Material informativ audio.