Energie solară pentru Căminul de bătrâni Sfânta Elisabeta

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants in Romania 2014-2021
The funding does not come from Innovation Norway, it comes from the donor states.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE și Norvegiene, accesaţi: https://www.eeagrants.ro/https://eeagrants.org/.

Finantarea este acordata prin programul Energy Programme in Romania: https://www.innovasjonnorge.no/RoEnergy/.

Promotorul proiectului: Asociația Căminul de Bătrâni Sf. Elisabeta.
Numărul de identificare a proiectului:
2021/326220
Durata estimată a proiectului: 12 luni.
Locul de desfășurare a proiectului: Gheorgheni.
Costul investiției este 329.490 EUR din care
– Innovation Norway va pune la dispoziția Asociației Caminul de Batrani Sf. Elisabeta, în calitate de Promotor de proiect, un grant financiar care va fi utilizat exclusiv pentru a finanța costul eligibil al proiectului, valoare maximă a grantul fiind suma de 292 000 EUR.
Contribuția proprie: 37.490 EUR

Căminul pentru persoane vârstnice Sfânta Elisabeta

La marginea orașului Gheorgheni, într-o curte spațioasă, se află Căminul pentru persoane vârstnice Sfânta Elisabeta pentru 156 de persoane. Viața și pilda protectoarei alese – Sfânta Elisabeta – ghidează personalul calificat al căminului, și anume să umple viața de zi cu zi a bătrânilor cu viață și experiențe memorabile. Alături de numeroase programe de recreere și diferite activități individuale și în grup, locuitorii căminului beneficiază de îngrijire spirituală și au posibilitatea de a a trăi o viață creativă, luând în considerare nevoile și constrângerile individuale.

Construcția căminului a fost iniţiată după schimbarea de regim de către dr. László Vencser, directorul de atunci al Asociației Caritas Alba Iulia, pentru care și-a oferit sprijinul financiar Caritas Linz din Austria. Piatra de temelie a fost pusă pe data de 5 octombrie 1991. Clădirea proiectată de Zsolt Tövissi s-a finalizat în cinci ani, timp în care János Szász a devenit noul director Caritas Alba Iulia. El a invitat oaspeții și partenerii pentru inaugurarea și sfințirea căminului în data de 18 septembrie 1996. Prima sărbătoare a hramului, ţinută de ziua Sfintei Elisabeta, a avut loc în data de 17 noiembrie 1996. La această dată căminul găzduia deja șaizeci de persoane în vârstă, activitățile fiind coordonate de către directorul Vencel Magyari.

Datorită acestui proiect, Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Elisabeta a primit un grant pentru instalarea unui sistem fotovoltaic.

Condiții de acordare a finanțării nerambursabile

Grantul se acordă în condițiile generale stabilite în Termenii și condițiile standard privind Granturile SEE și Norvegiene prin Innovation Norway.

Se aplică următoarele condiții speciale

  1. Proiectul trebuie să fie finalizat până la 30 septembrie 2023.
  2. Serviciile externe pentru investiție (contractul de lucrări pentru investiție) vor face obiectul achizițiilor publice (SEAP).
  3. Promotorul de proiect va finanța din resurse financiare proprii costul asociat cu Auditul financiar și Publicitatea proiectului.
  4. Proiectul va contribui la următoarele rezultate și realizări:

Rezultate așteptate generale
a. Reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2: 94 tone de CO2 eq./an.
b. Energie produsă din alte surse regenerabile în MWh/an: 200 MWh/an.

Rezultate așteptate specifice
a. Capacitate instalată pentru producerea de energie electrică din panouri fotovoltaice: 0,232 MW.
b. Număr de instalații noi pentru producerea de energie din surse regenerabile: 1.
c. Număr de personal instruit în cadrul proiectului: 10.

 

Stadiul actual al proiectului

  • 28.09.2023.

La data de 28.09.2023 a fost finalizată sistemul fotovoltaic trifazic de 232 kWp cu o capacitate de producție anuală de 200 MWh, care poate acopere consumul anual de energie a Căminului de bătrâni „Sf.Elisabeta”.

  • 18.10.2022.

A fost finalizată procedura de achiziție publică prin procedura simplificată prin intermediul platformei SEAP, căstigător fiind declarat firma SC TIGRA-WILL SRL, cu sediul în Miercurea Ciuc. Contractul a fost încheiat la data de 18.10.2022., valoarea contractului este de 315 700 €.

  • 17.10.2022.

Pe 17 octombrie am organizat conferința de presă de lansare a proiectului, unde am prezentat indicatorii.

Legătură
Zöldre vált az öregotthon – Székelyföld TV >>>
Zöld energiát hasznosító rendszert építenek – Fény TV >>>
Zöldre vált az öregotthon – Hargita Népe >>>

 

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.