Hand in hand în Sângeorgiu de Mureș

Scopul proiectului este creşterea incluziunii sociale şi dezvoltarea relațiilor interculturale în comuna Sângeorgiu de Mureş.

Structura etnică a populației localității Sg. de Mureș (conf. recensământului din 2011): nr. total de 9304 de persoane din care 3435 români, 4681 maghiari și 739 romi. În opinia asistentului social de la nivel local, a preoților și liderilor comunității, numărul real al populaţiei de etnie romă este în jur de 1200 de persoane, deseori aceștia declarându-se a fi de altă naționalitate. Viața culturală a celor trei etnii majoritare deseori este organizată separat.

Discuțiile purtate cu reprezentanții Primăriei, liderii comunității și preoții din comună au evidenţiat un grad ridicat de conștientizare a faptului că persoanele de etnie romă din comună se confruntă cu diverse nevoi, în special de natură socială, foarte grave, care îi separă de restul membrilor comunității. Totodată, există proiecte izolate care se derulează pentru a ameliora situația, însă acestea, în lipsa unei strategii sociale locale, nu dau rezultate sustenabile.

Remedierea situației cere măsuri care să faciliteze interacțiunea membrilor comunității și elaborarea unei strategii sociale locale (aceasta fiind problema centrală abordată de proiect), care să vizeze îmbunătățirea situației românilor, maghiarilor și romilor din Sângeorgiu de Mureș. Pentru fundamentarea acestor măsuri, proiectul propune o serie de activități interculturale de educației non-formală pentru copii și adulți, prin care membrii comunității vor avea prilejul să interacționeze și să găseacă împreună soluții la nevoile identificate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei de etnie romă din Sângeorgiu de Mureș prin elaborarea și adoptarea unei strategii locale și a unui plan de acțiune aferent strategiei.

 Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie pentru copiii cu risc de abandon școlar (în special de etnie romă) și părinților acestora, prin măsuri educaționale locale integrate (grădinița de vară, școală după școală, formarea cadrelor didactice), care vor contribui la creșterea calității educației și performanței școlare.

 Creșterea incluziunii sociale a persoanelor de etnie romă în comunitatea locală multiculturală prin activități interculturale de tineret, voluntariat şi schimb de experiență, care promovează cunoașterea și acceptarea reciprocă.

Beneficiarii proiectului:  min. 110 de copii, 70 de părinți, 74 de tineri, 20 de cadre didactice, 50 de voluntari, 20 de reprezentanți comunității. Grupul țintăcomunitatea multietnică din comună.

Valoarea totală a proiectului: 83.500 Euro. Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Durata proiectului: 24 luni (01.05.2014 – 30.04.2016).

Parteneri: Comuna (Primăria) Sângeorgiu de Mureș, Asociația Divers, Caritas Norge (Norvegia).

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Materiale audiovizuale: