Instituție socială alimentată cu energie solară

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants in Romania 2014-2021.
The funding does not come from Innovation Norway, it comes from the donor states.
Proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021.
Finanțarea nu provine de la Innovation Norway, ci de la statele donatoare.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE și Norvegiene, accesaţi: https://www.eeagrants.ro/https://eeagrants.org/.

Finantarea este acordata prin programul Energy Programme in Romania: https://www.innovasjonnorge.no/RoEnergy/.

Promotorul proiectului: Asociatia Caritas Alba lulia – Asistență Medicală și Socială
Numărul de identificare a proiectului: 2021/335833

Durata estimată a proiectului: 12 luni
Locul de desfășurare a proiectului: Odorheiu Secuiesc
Costul investiției
 este 187 804 EUR din care Innovation Norway va pune la dispoziția Asociației Caritas Alba lulia – Asistență Medicală și Socială, în calitate de Promotor de proiect, un grant financiar care va fi utilizat exclusiv pentru a finanța costul eligibil al proiectului, valoare maximă a grantul fiind suma de 169 000 EUR.
Contribuția proprie: 18 804 EUR

Dezvoltarea actuală implică trei clădiri care vor fi alimentate cu energie solară.

Cele 3 unități situate în Odorheiu Secuiesc, Harghita sunt un centru de îngrijire la domiciliu și servicii de zi pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici și persoane cu dizabilități, un cămin pentru persoane vârstnice și un centru de formare profesională.

Centrul de servicii de îngrijire la domiciliu a fost construit în anul 2015, având o suprafață utilă de 215 m2 pe 2 nivele, un centru de zi, depozit, sală de pregătire a îngrijirii, spălătorie, grupuri sanitare la parter, sală de ședințe și birouri la etaj. Clădirea este izolată cu un certificat de performanță energetică de categoria A. Încălzirea și apa caldă este produsă cu energie electrică.

Centrul de servicii de îngrijire la domiciliu are între 380 și 420 de pacienți din Odorheiu Secuiesc și în apropiere, cu 24 de angajați. Spălătoria funcționează pentru 30 de persoane, cu un angajat. În aceeași clădire, centrul de zi pentru persoane vârstnice își oferă serviciile pentru 60 de persoane vârstnice, cu 10-12 persoane/grup. Activitățile centrului de îngrijire de zi se concentrează pe împiedicarea izolării, pe promovarea vieții active a vârstnicilor și pe încetinirea degradării mentale.

Căminul de bătrâni Sfântul Luca găzduiește 32 de bătrâni, pentru persoane în principal imobilizate la pat sau care suferă de demență, cu 16 angajați. Unitatea a fost construită cu sprijinul unei fonduri UE în perioada 2013–2014. Căminul are o suprafață utilă de 751 m2 cu 8 camere duble și triple și 2 camere cu 5 paturi. Camerele sunt adaptate pentru scaune cu rotile și sunt dotate cu baie proprie.

Centrul de formare Caritas este o clădire cu două etaje, cu 3 birouri, vestiare, băi și 1 sală de conferințe la parter. 2 săli de conferințe și de formare, fabricarea produselor textilă (întreprindere socială) la primul etaj. Centrul de formare găzduiește programe de educație pentru adulți în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice, asistenți medicali, îngrijirea copiilor etc. Anual, 150 de persoane participă la cursurile de formare. Centrul poate găzdui și programe tehnice, deoarece este dotat cu o rețea electrică adecvată.

Condiții de acordare a finanțării nerambursabile

Grantul se acordă în condițiile generale stabilite în Termenii și condițiile standard privind Granturile SEE și Norvegiene prin Innovation Norway.

Se aplică următoarele condiții speciale

 1. Proiectul trebuie să fie finalizat până la 30 decembrie 2023.
 2. Serviciile externe pentru investiție (contractul de lucrări pentru investiție) vor face obiectul unor proceduri de achiziție publică
 3. Promotorul de proiect va finanța din resurse financiare proprii costul asociat cu Auditul financiar și Publicitatea proiectului.

Rezultate așteptate generale al proiectului
a. Reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2: 12 tone de CO2 eq./an.
b. Energie produsă din alte surse regenerabile în MWh/an: 88 MWh/an.

Rezultate așteptate specifice al proiectului
a. Capacitate instalată pentru producerea de energie electrică din panouri fotovoltaice: 0,08 MW
b. Număr de instalații noi pentru producerea de energie din surse regenerabile: 1


Stadiul actual al proiectului

 • mai 2023

În luna mai 2023 s-au finalizat lucrările de instalații a panourilor fotovoltaice, sistemul a fost configurat și conectat la rețeaua electrică. Sistemul fotovoltaic de 88 kWh trifazic de producere a energiei electrice din surse regenerabile este funcțional și acoperă consumul anual de energie a unităților Asociației Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială din Odorheiu Secuiesc, Str. Rozei nr. 16.

Promotor proiect: Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială
Finanțat printr-un grant din partea Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei prin Granturile SEE și Norvegiene în România 2014-2021.
Costurile totale ale proiectului: 187.804 Euro
Grant SEE Norvegia de la Innovation Norway: 169.000 Euro
Durata proiectului: 09.2022 – 05.2023
Partener proiect: International Development Norway, Trondheim

Prin implementarea proiectului, următoarele unități vor beneficia de energie electrică în Odorheiu Secuiesc, din surse regenerabile – energie solară:

 • centrul de servicii de îngrijire la domiciliu care oferă servicii pentru 420 de pacienți din Odorheiu Secuiesc și din apropiere, cu 24 de angajați
 • de asemenea, găzduiește un centru de zi pentru vârstnici pentru aproximativ 60 de persoane vârstnice (10-12 persoane/grup), pentru împiedicarea izolării, pentru promovarea vieții active a vârstnicilor și pentru încetinirea degradării psihice
 • căminul de bătrâni Sfântu Luca, care găzduiește 32 de bătrâni, în principal imobilizați la pat și persoane care suferă de demență
 • centrul de formare Caritas pentru programe de educație și formare pentru personalul de asistență socială și medicală

Rezultatele proiectului: 88 MWh energie electrică produsă/an.
Prevenirea a 12 tone de CO2/an care urmează să fie eliberată în atmosferă folosind surse regenerabile de energie.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și inclusivă.

 • ianuarie 2023

Având în vedere condițiile meteorologice favorabile în luna decembrie s-au început deja lucrările pentru montarea structurilor metalice pe care urmează a fi montate panourile solare. În luna ianuarie s-a început instalarea parțială a panourilor solare.

Workshop și consultanță tehnică

În perioada 31.01 – 02.01.2023 am organizat un workshop tehnic la Miercurea Ciuc la care a participat partenerul de proiect International Development Norway, care ne-a dat suport tehnic pe parcursul implementării proiectului în baza acordului de parteneriat.

Prima zi al workshop-ului a fost dedicat cunoașterii partenerilor, cunoașterii bazelor eficienței energetice, a energiei regenerabile, reglementărilor în domeniu, soluții de utilizare eficientă și cele mai noi inovații tehnice în domeniu atât pentru utilizarea energiei regenerabile, cât și pentru stocarea eficientă a energiei electrice.

În cadrul întâlnirii s-a prezentat și raportul elaborat de IDN Norway privind investiția propusă de către Promotorul de proiect.

O parte însemnată a workshop-ului a fost dedicată oportunităților și posibilităților de dezvoltare ulterioară a sistemului fotovoltaic propus, combinarea acestuia cu alte soluții și metode de producere a energiei, mai ales a celei termice.

A doua zi s-a desfășurat vizita pe teren a investiției parțial realizate în Odorheiu Secuiesc Str. Rozei nr. 16/C. Reprezentanții promotorului de proiect au prezentat stadiul lucrărilor și planurile pentru perioada imediat următoare.

Agenda workshop

 • noiembrie 2022

În luna noiembrie s-a demarat procedura de achiziție publică pentru achiziția și instalarea sistemului fotovoltaic de 80 kW, anunțul final de participare fiind republicat în data de 18.11.2022 cu termen limită de primire a ofertelor 05.12.2022. În data de 08.12.2022 s-au comunicat rezultatele.

 • septembrie 2022

Contractul de finanțare a fost semnat.

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.