Modernizare și extindere clădire „Kolping” în vederea înființării unui centru social rezidențial

Beneficiar: Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală si Socială
Programul Operațional Regional
Autoritatea de Management Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Organismul Intermediar: ADR Centru

Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă Medicală şi Socială, în calitate de beneficiar, a finalizat proiectul MODERNIZARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE „KOLPING” ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU SOCIAL REZIDENŢIAL” cod SMIS 20629, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Contractul de finanţare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Prin proiect Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă Medicală şi Socială a modernizat, a extins şi a dotat clădirea centrului social, înfiinţând un centru social rezidenţial cu o capacitate de 26 paturi. Centrul va primi persoane care suferă de o boală nevindecabilă în ultimul stadiu și necesită tratament de specialitate temporară, respectiv persoane aflate în stare după accident vascular cerebral necesitând dezvoltarea competențelor în mișcare.

Valoarea adăugată a proiectului constă, în introducerea unei metode de îngrijire – pentru bolnavii fără șanse de vindecare, bolnavii cu accident vascular cerebral, bolnavi cronici prin care se asigură dezvoltarea competențelor individuale care va păstra sau va reda total sau parțial capacitatea de a organiza o viață cât mai independentă.

În urma implementării proiectului s-a îmbunătăţit eficienţa energetică a clădirii.

Valoarea totală a proiectului implementat a fost de 1.822.901,83 RON.
Valoare totală nerambursabilă este de 1.353.133,86 RON.

Perioda de implementare a activităţilor finanţate prin contractul de finanţare a fost cuprinsă în intervalul 02.04.2013 – 01.10.2014.

Persoana de contact: Péter György – Director Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală si Socială, tel: 0724-327941.

Programul Operațional Regional este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.