ORIENT Activity – Schimb de experiență și bune practici de orientare profesională în educația și formarea profesională

 

ERASMUS+ KA202 – Parteneriate strategice în educația și formarea profesională KA2 (2020-1-HU01-KA202-078814) – Cooperare în proiecte de inovație și bune practice

Scopul proiectului

Scopul proiectului de parteneriat strategic, dedicat schimbului de bune practici, este de a contribui la dezvoltarea calității educației și formării profesionale naționale și europene în cadrul colaborărilor internaționale de parteneriat, luând astfel parte la îndeplinirea scopurilor strategice ale Europa 2020.

Prin realizarea acestui proiect scopul nostru pe termen lung și mediu este de a contribui la elaborarea unei rețele internaționale de educație, formare și orientare profesională. Ideea de a se organiza în rețea este parte integrantă a mai multor teritorii favorizate de Strategia Regiunii Duna a Uniunii Europene.

Practicile și experiențele bune, care s-au strâns de-a lungul proiectului, vor fi evaluate și distribuite atât partenerilor cât și al unui public mai mari.

Participanții proiectului

Printre partenerii noștri se numără trei țări: Ungaria, Slovacia și România. Scopul tuturor partenerilor din acest proiect este de a susține tinerii, în special pe cei care studiază în educație și formare profesională, ajutându-i în planificarea carierei profesionale și în integrarea lor pe piața muncii.

Fiecare partener deține câte-o bună practică, experiență, metodă specială în parte, care ar merita să fie împărtășită, apoi utilizată și de ceilalți parteneri.

-Experiența Centrului Piarist Belvedere se bazează pe orientarea profesională a tinerilor, care studiază în educație și formare profesională. Modelul de cooperare cu elevii, pedagogii și maeștrii centrului, precum și rezultatele acestei colaborări pot fi aplicate și în alte țări.

TANDEM o.n. (organizație neguvernamentală) a elaborat și a testat un program complex de-a lungul anilor, care unește teritorii, precum autocunoașterea, dezvoltarea competențelor, alegerea și planificarea carierei. Membrii organizației aplică acest pachet personalizat pe nevoile fiecărui individ și folosesc instrumentele pedagogiei experiențiale.

Caritas Alba Iulia deține o experiență solidă și exemplară de proiect, de pe teritoriul căutării, dezvoltării și integrării tinerilor dezavantajați și NEET pe piața muncii. (NEET = Not in Education, Employment, or Training, adică tineri, care nu participă nici în educație sau formare profesională, nici nu sunt angajați).

Metodologie și rezultate dorite

Scopul nostru este de a cunoaște toate aceste practici bune, de a le integra și utiliza în sistemul instituțional național, și de a lărgi spectrul instrumentelor și metodelor pedagogilor la nivel local. Ariile de activitate ale celor trei parteneri se completează bine reciproc, deoarce oferă instrumente pentru căutarea elevilor și pentru prevenirea abandonului școlar (Caritas Alba Iulia), pentru alegerea conștientă a profesiei (TANDEM) și pentru dezvoltarea în continuu a competențelor individuale, dedicate planificării carierei (Centrul Piarist Belvedere).

Metodologia noastră se bazează pe experiențe și nevoi individuale; funcționează pe baza unui proces de dezvoltare; exploatează pachetul de instrumente al pedagogiei și cunoașterii experiențiale și se adaptează așteptărilor și trendurilor pieței forței de muncă.

Ca rezultat al proiectului se va înființa o cooperare internațională pentru a completa lipsa unei rețele de pe teritoriul educației și formării profesionale, în special al orientării profesionale, care se va adapta Strategiilor Regiunii Duna. Proiectul contribuie la dezvoltarea calității formării și orientării profesionale pe plan național și european, susținând astfel îndeplinirea scopurilor strategice a Europa 2020. Căutăm soluții la problemele, întrebările, provocările pofesionale, care apar în instituțiile partenerilor. Prin programul de învățare reciprocă și schimbul practicilor, experiențelor, metodelor bune din acest proiect dezvoltăm relațiile și oportunitățile noastre internaționale, evoluăm competențele și spectrul de instrumente dedicate orientării profesionale ale pedagogilor de educație și formare profesională, incluși în proiect.

Pe plan regional proiectul contribuie la rezultate mai bune ale elevilor la învățat și la obținerea abilităților, competențelor relevante.

Perioada de implementare a proiectului: ianuarie 2021 – februarie 2022.