Pregătirea tinerilor pentru lumea muncii

The Find your way to the world of work project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

 

Pentru informații detaliate vizitați pagina https://eeagrants.org/fundforyouthemployment. Partenerul principal este Fundația Autonómia, în parteneriat cu Fundacion Secretariado Gitano din Spania, Trust for Social Achievement şi Arete Youth Foundation din Bulgaria și Asociația „Caritas – Asistență Socială“ Filiala Organizației Caritas Alba Iulia din România.

Durata estimată a proiectului: 48 luni
Totalul costurilor eligibile ale proiectului (în EUR): 2.673.908,25 €
Costuri eligibile pentru Caritas Alba Iulia: 605.195,02 €, inclusiv 15% pentru cofinanțare.
În România activitățile din cadrul acestui proiect se derulează la Tîrgu Mureș, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc și localitățile vecine.

Proiectul vizează atât împărtășirea experienței vaste și diversificate a partenerilor, cât și explorarea şi abordarea unor noi metode, în scopul accesului unitar la o educație de calitate și la integrarea profesională a tinerilor defavorizați, în cele 4 țări europene.

Prin urmare, schimbul transnațional de informații și dezvoltarea în comun a noilor metodologii, ghiduri și recomandări de politici la nivel european vor avea un mare beneficiu și vor aduce o valoare adăugată. O integrare eficientă pe piața forței de muncă ar trebui să presupună un loc de muncă constituit și ocupat în mod legal, pe poziții care corespund nivelului educațional al individului.

Principalul grup țintă îl reprezintă tinerii dezavantajați cu vârste între 15-29 de ani. Dintre aceștia, un procent semnificativ îl reprezintă tinerii de etnie romă, deoarece îi regăsim intens în categoria absolvenților doar de învățământ primar, în cele 4 țări europene aduse în discuție. Membrii acestui grup țintă sunt elevi din școala secundară, cu risc de abandon școlar, în special în anii școlari incipienți, NEET („Nu în educație, angajare sau formare – Not in Education, Employment or Training”).

Principalele obiective și activități ale proiectului în România:

  • Crearea de parteneriate cu 3 unități școlare

Sprijinirea școlilor în dezvoltarea de mecanisme și atitudini care să favorizeze menținerea  elevilor defavorizați, sprijinirea activității lor de prevenire a abandonului şcolar. Sprijinirea cadrelor didactice în consolidarea instrumentelor pedagogice, pentru integrarea elevilor dezavantajați, promovarea diversității și a egalității de șanse în școală și  dezvoltarea abilităților elevilor de orientare vocațională.

  • Mentorare și instruire profesională pentru 45 de cadre didactice

Profesorii sunt implicați în diverse activități, unde vor aprofunda și dezvolta diverse metode și tehnici  pedagogice, care să faciliteze o mai mare apropiere și abordare specializată a nevoilor tinerilor defavorizați. Activitățile pot lua forma unor stagii de formare a cadrelor didactice, crearea de rețele între cadrele didactice din școlile partenere,  pentru a facilita un schimb de informații, evenimente de sensibilizare pentru creșterea gradului de conștientizare a nevoilor educaționale și ocupaționale a tinerilor defavorizați / romi.

  • Orientarea în carieră și dezvoltarea abilităților personale (soft skill) pentru 180 de tineri

Vizează formarea de competențe în rândul beneficiarilor, pentru  îmbunătățirea abilităților de comunicare, cooperare, atitudine perseverentă, rezolvarea de  probleme, pentru a fi pregătiți să participe la un interviu și să-și creeze instrumentele necesare acestui demers.

Dezvoltarea abilităților (hard skills) și organizarea de instruiri diverse, în special în următoarele domenii: limbi străine, abilități digitale și instruiri IT de nivel avansat, cursuri de formare profesională.

  • Ateliere / traininguri / evenimente de sensibilizare organizate pentru angajatori / experți în resurse umane

Vor fi organizate ateliere de lucru periodice, pentru a facilita dezvoltarea organizațională și schimbul reciproc de experiențe, promovarea încadrării în muncă a tinerilor dezavantajați / romi, împărtășirea bunelor practici privind  recrutarea și procesul de integrare la locul de muncă.

  • Un ghid metodologic dezvoltat. Experiențele proiectului vor constitui baza unui ghid metodologic elaborat în comun.
  • Manual de mentorat în interacțiunea cu tinerii dezavantajați și cu cei de etnie romă.

The Find your way to the world of work project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

 

Implemented by:

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.