Prospera Sepsi

ASOCIAȚIA ”CARITAS – ASISTENȚĂ SOCIALĂ” FILIALA ORGANIZAȚIEI CARITAS ALBA IULIA
implementează proiectul
”PROSPERA SEPSI – Servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie
pe raza teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe”
POCU/717/5/1/137460,
cofinanțat din PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Obiectiv specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma), prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mechanismului DLRC
Prioritatea de investiție 9.vi – Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
Apel de proiecte POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1.

Numărul de identificare al contractului: POCU/717/5/1/137460, lider de parteneriat fiind ASOCIAȚIA ”CARITAS-ASISTENȚĂ SOCIALĂ” FILIALA ORGANIZAȚIEI CARITAS ALBA IULIA

Parteneri de implementare:
EUROCENTER AMŐBA SRL
FUNDAȚIA COMUNITARĂ COVASNA – HÁROMSZÉKI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY
ASOCIAȚIA ”SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ DIN ROMÂNIA” FILIALA SFÂNTU GHEORGHE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN COVASNA
UAT MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Valoarea totală a proiectului: 4.965.626,11 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 4.679.701,40 lei.
Durata proiectului
: 24 luni, în perioada 10.06.2021-09.06.2023

Obiectivul general al proiectului: reducerea sărăciei și combaterea discriminării la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv combaterea excluziunii sociale a unor comunități defavorizate identificate prin Strategia de Dezvoltare Locală.

Obiective specifice:

Facilitarea accesului la servicii pentru un număr de 600 beneficiari din cele trei zone urbane marginalizate (ZUM) identificate, din care 300 de etnie roma, prin activități si servicii de bază precum asistență socială, informare, mentoring, reglementări acte pentru obținerea drepturilor de asistență socială, dezvoltare competențe sociale, înființarea a 3 servicii sociale licențiate pentru copii si familii, respectiv 3 servicii socio-medicale– până la sfârșitul implementării până în luna 24 de proiect.

Facilitarea accesului pe piața muncii a unui număr de 360 persoane din cele trei ZUM-uri identificate din care 180 de etnie roma, prin servicii de evaluare, testare, mediere, calificarea/recalificarea unui număr de 180 persoane din care 90 de etnie roma, respectiv plasarea pe piața muncii a unui număr de 90 de persoane din care 45 de etnie roma până la sfârșitul implementării, până in luna 24 de proiect.

Facilitarea accesului la servicii educaționale, diminuarea absenteismului si reducerea ratei de abandon școlar în cele trei ZUM-uri identificate, prin servicii educaționale, recreative și de socializare pentru un număr de 140 copii, servicii de consiliere parentală și școala părinților pentru 80 părinți, servicii de alfabetizare pentru 20 adulți analfabeți, respectiv prin formarea profesională a unui număr de 25 pedagogi.

Facilitarea evaluării și îmbunătățirii stării generale de sănătate a grupului țintă prin servicii medicale mobile, pentru un număr de 600 de beneficiari pe perioada de proiect.

Creșterea nivelului de acceptare a comunităților vulnerabile deservite prin proiect, combaterea discriminării și a segregării prin acțiuni comunitare, promovarea voluntariatului respectiv campanii anti-discriminare pentru 600 de beneficiari pe toată perioada proiectului.

Promovarea intervențiilor integrate pentru reducerea riscului de sărăcie si combaterea discriminării si a segregării printr-un număr de 4 activități de diseminare a rezultatelor proiectului la nivel de rețele județene, naționale si internaționale, semestrial in cei 24 luni de proiect.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Cofinanțator:

Conferință de presă: În Sfântu Gheorghe începe proiectul Prospera Sepsi >>>

În media:
Proiectul Prospera, pentru sprijinirea persoanelor sărace şi marginalizate, lansat la Sfântu Gheorghe (Mesagerul de Covasna) >>>
Cupa Sfântu Gheorghe: fotbal, cu fair-play și muncă în echipă, în comunitățile sărace (covasnamedia.ro, Iulia Drăghici – Taraș) >>>