R-HOME

ROMA: Reședință, Oportunități, Mobilizare și Abilitare

ȘTIAȚI CĂ?

  • Termenul „rom” este folosit ca o noțiune care include grupuri de oameni cu caracteristici culturale similare, precum Sinti, Călătorii, Calé, Gens du voyage.
    În Europa trăiesc aproximativ 10-12 milioane de romi.
  • Cei mai mulți se confruntă cu prejudecăți, intoleranță, discriminare și excluziune socială.
  • Cam 80% dintre romi, duc o viață sedentară.

 

DESPRE PROIECT

De la începutul lunii octombrie 2019, Asociația „Caritas-Asistență Socială” este implicată într-un parteneriat internațional pentru a contribui la evaluarea problematicii condițiilor de locuire a romilor și elaborarea recomandărilor de politici de dezvoltare în acest sens.

Prioritatea proiectului R-HOME este contribuirea la combaterea discriminării romilor și are un dublu obiectiv:
– reducerea discriminării care afectează romii, cu un accent special pe locuire, prin oferirea unei mai bune înțelegeri a problemelor și oferind romilor instrumente și cunoștințe
– sprijinirea incluziunii romilor în societate prin abilitare, promovare și sprijin pentru participarea activă și consolidarea capacității, respectiv dezvoltarea societății civile a romilor și a pro-romilor

Locuirea, unul dintre drepturile fundamentale menționate în dreptul internațional, a fost identificată ca fiind o problemă-cheie pe care se axează proiectul, deoarece trăirea în condiții inadecvate de locuințe în zone marginalizate duc la probleme severe în alte aspecte ale vieții, cum ar fi educația, ocuparea forței de muncă și sănătatea. În general, condițiile precare de locuință au un impact negativ asupra integrării romilor în societate.
Este necesar să se găsească soluții pentru a micșora decalajul dintre romi și populația majoritară în ceea ce privește accesul la locuințe sănătoase și sigure și la utilitățile publice, cum ar fi apă, electricitate și gaze.
Pentru a avea impact asupra unui obiectiv atât de amplu, activitățile proiectului vizează îmbunătățirea cunoștințelor privind condițiile de locuit și politicile de locuire a romilor, din punct de vedere teoretic, dar prin ascultarea experiențelor și opiniilor romilor.
De fapt, problema are multiple dimensiuni, în ceea ce privește politicile locale și naționale și nu implică doar opiniile și prejudecățile cetățenilor, dar și capacitatea romilor de a deveni activi în viața politică și civilă.
În ciuda importanței implicării în comunitățile de romi în societate, grupurile de romi se confruntă cu dificultăți în dezvoltarea metodelor de abilitare.
Împuternicirea și participarea sunt cel mai eficient mod de a juca un rol activ în societate; de fapt, romii sunt adesea destinatarii legilor și politicilor făcute de populația majoritară. Romii sunt aleși în administrația locală doar în câteva cazuri și mai rar în guvern.
Abilitarea lor este deosebit de critică pentru tineri și femei: femeile sunt supuse discriminării multiple cu toate că condițiile lor îmbunătățite pot aduce efecte pozitive atât asupra întregii familii, cât și asupra comunității, în timp ce tinerii reprezintă viitorul și sunt cheia pentru a sparge ciclul vicios al sărăciei intergeneraționale și a discriminării.

Finanțat prin programul Uniunii Europene pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020)

Program: REC-RDIS-DISC-AG-2018 – Apel la propuneri pentru sprijinirea proiectelor naționale sau transnaționale privind nediscriminarea și integrarea romilor
Numărul contractului de finanțare: 849199
DURATA: 24 de luni
DATA DE ÎNCEPERE: 01/10/2019
DATA FINALIZĂRII: 30/09/2021
Pentru mai multe informații despre proiect: [email protected]

__________________________________________________________________________________

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

• Cercetări transnaționale privind locuințele romilor

Cercetări privind politicile de locuire pentru romi în Franța, Italia, România, Ungaria și Spania, vizând îndeplinirea a 4 obiective de cunoștințe:
– o politică explicită care vizează romii care locuiesc în mahalale, orașe de tip shanty și case inadecvate;
– instrumente de combatere a discriminării pentru a ajuta romii să acceseze proprietatea sau locuința;
– forme de sprijin social pentru gestionarea conflictelor și ajutarea persoanelor și familiilor de romi foarte vulnerabili de a se integra în comunitate și de a reduce riscul instabilității locuințelor;
– programe și proiecte care vizează îmbunătățirea accesului la împrumuturi și credite în sistemul bancar formal.

• Învățare reciprocă privind problematica locuirii și abilitarea romilor

Conținutul analizei și colectării informațiilor sunt:
– cele mai bune practici și proiecte de succes pentru locuințele romilor și condiții de viață îmbunătățite;
– experiențe pozitive de integrare a romilor în cartier;
– experiențe pozitive de participare a romilor la viața politică, civilă și culturală, de asemenea, prin asociații de romi, acolo unde există;
– factorii cheie care favorizează sau împiedică cetățenia activă a romilor și implicarea socială și civilă în comunitatea lor.
Analiza practicilor și proiectelor remarcabile va avea ca rezultat recomandări la nivel local, național și european.
Vizitarea unor proiecte importante realizate și instituții de interes.

• Abilitarea romilor pentru participare și apărarea drepturilor lor

Activitățile de abilitare vizează în mod special implicarea romilor și promovarea participării lor în societate, pentru a-și putea apăra drepturile.
Având în vedere importanța abilitării și a participării, R-HOME urmărește două obiective: oferirea grupurilor de romi posibilitatea de a-și cunoaște drepturile, concentrându-se pe dreptul la locuire și la serviciile conexe la care pot avea acces; conștientizarea importanței participării în societate.
Realizarea a unor videoclipuri scurte pentru a prezenta poveștile pozitive și de succes ale romilor cu privire la problematica locuirii.
25 de întâlniri de informare adresate participanților romi, concentrându-se cu precăderea asupra problematicii locuirii (drepturi, cadru legal, servicii pentru locuire și modalitatea de accesare al acestora, măsuri de sprijin public și privat) și asupra abilitării (de ce asociațiile și grupurile de interese sunt pot influența și pot avea impact mai eficient asupra vieții civile și politice; cum să creezi o asociere; cum să lucrezi împreună pentru a atinge un scop comun).

• Sensibilizarea

Locuința și incluziunea socială sunt probleme complexe, deoarece acestea vizează atât politicile de locuire, cât și atitudinile cetățenilor față de romi. De aceea, autoritățile publice și întreaga societate sunt ținta activităților de sensibilizare.
20 seminarii de sensibilizare și informare, adresate studenților, lucrătorilor sociali ai serviciilor publice și private și voluntarilor, care prezintă probleme practice și practici juridice și birocratice pentru asigurarea drepturilor romilor, în legătură cu problematica locuirii.
Patru evenimente locale și o conferință transnațională difuzează rezultatele proiectului.

REZULTATELE PROIECTULUI

Vizite la proiecte și instituții din regiunea Paris.
Vizite la proiecte și instituții din regiunea Budapesta.
Vizite la proiecte și instituții din regiunea Transilvaniei.
Vizite la proiecte și instituții din regiunea Barcelona.
Vizite la proiecte și instituții din regiunea Milano.
Cercetări transnaționale privind locuințele romilor.
Broșură cu cele mai bune practici și recomandări privind locuirea și abilitarea romilor.
Videoclipuri.
Întâlniri cu romii.
Seminarii cu studenți universitari, asistenți sociali, voluntari.
Conferință transnațională la Milano.
Eveniment final local la Paris.
Eveniment final local la Budapesta.
Eveniment final local la Târgu Mureș.
Eveniment final local la Barcelona.
Comunicate de presă.
Acoperire media.

PARTENERI

FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA (organizația coordinatoare), Italia
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, Italia
COMUNE DI MILANO, Italia
TÁRKI TÁRSADALOMKUTATÁSI INTÉZET ZRT., Ungaria
AUTONÓMIA ALAPÍTVÁNY, Ungaria
ASOCIAȚIA CARITAS – ASISTENȚĂ SOCIALĂ FILIALA ORGANIZAȚIEI CARITAS ALBA IULIA, România
FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES, Franța
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GITANAS DE CATALUÑA, Spania

Conținutul acestei pagini web reprezintă punctul de vedere al autorului și este responsabilitatea sa exclusivă. Comisia Europeană nu își asumă nici o responsabilitate pentru utilizarea informațiilor pe care le conține.