Toți pentru toți

Proiectul Toți pentru toți – Servicii integrate pentru incluziunea comunităților dezavantajate din Odorheiu Secuiesc este finanțat în cadrul Granturilor SEE 2014-2021. Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE, accesaţi: https://eeagrants.org/și https://frds.ro/.

Durata estimată a proiectului: 26 luni
Locul de desfășurare a proiectului: Odorheiu Secuiesc
Totalul costurilor eligibile din GRANT (în EUR): 416 158 €

Printr-o abordare integrativă, Caritas Alba Iulia împreună cu partenerul și colaboratorii săi, dorește să răspundă la nevoile identificate la nivelul comunităților marginalizate și a familiilor în dificultate ale orașului Odorheiu Secuiesc respectiv îndeplinirea unor măsuri și indicatori ai Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Odorheiu Secuiesc pe perioada 2018-2023.

Partenerul îndeplinește un rol deosebit de important în proiectul propus. Fiind responsabil cu bunăstarea cetățenilor, Municipiul Odorheiu Secuiesc colaborează cu actori din diferite sectoare, în domeniul social bazându-se pe experiența Promotorului și pe nevoile formulate de grupul țintă al proiectului.

Prin prezentul proiect, promotorul urmărește pe de o parte înființarea în zona distinctă nr.1 al unui Centru Comunitar Integrat prin renovarea și amenajarea unor spații din proprietatea primăriei orașului care vor avea destinație dedicată serviciilor sociale pe termen lung, pe de altă parte o serie de intervenții ai căror beneficiari sunt toate familiile aflate în situații vulnerabile și locuiesc în cele patru zone distincte. Centrul înființat va oferi servicii sociale de bază: servicii de igienă personală, servicii de consiliere și asistență socială, servicii de educare și formare pentru tineri și adulți, servicii de educație timpurie. Intervențiile din celelalte zone distincte vor contribui la participarea copiilor în procesul de învățământ, la reducerea riscului de abandon școlar, la creșterea șanselor accesului la locuri de muncă. Face parte integrantă a proiectului și oferirea de servicii medicale mobile și amenajarea unui cabinet medical accesibil pentru comunitatea marginalizată.

Dezvoltarea prezentului parteneriat asigură sustenabilitate pe termen lung serviciilor sociale înființate.

Obiectivul general al proiectului este combaterea discriminării, creșterea incluziunii comunităților marginalizate și abilitarea romilor din orașul Odorheiu Secuiesc printr-o abordare integrativă și printr-o serie de servicii suportive sociale, medicale, educaționale și de ocupare.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și/sau Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Act. 1.: Renovare/amenajare Centru Comunitar Integrat >>>

Act. 11.: Eveniment de încheiere proiect Toți pentru toți >>>

Legătură:
2021
Conferință de presă la lansarea proiectului >>>
Programul de recompense >>>
Schimb de experiențe >>>
Ziua Internațională a Romilor: FILM și QUIZ >>>
Merită să vii la școală! Târgul de jetoane de sfârșit de an >>>
Călătorie de vară >>>
Toți pentru toți: tabere de vară în luna iulie >>>
Toți pentru toți: tabăra de vară în luna august >>>
Toți pentru toți: Grădinița de Vară >>>
Conferința Formatorilor de Comunități >>>
Târgul de recompensă >>>
Distribuirea cadourilor pentru copii >>>
2022
S-a deschis Centrul Comunitar Integrat la Odorheiu Secuiesc >>>
Formare profesională în cadrul proiectului Toți pentru toți >>>
Programul de Dezvoltare și Educație Timpurie pentru familii cu copii mici >>>
Ziua Internațională a Romilor la Odorheiu Secuiesc >>>
Certificate de cunoștințe profesionale >>>
Vizită la Grădina Zoologică și Grădinițe de vară >>>
Talent, îndemânare, creativitate – Tabere de vară >>>
E orașul meu, aici sunt acasă – tabără experiențială de film la Odorheiu Secuiesc >>>
Toți pentru toți: activități de educație nonformală pentru copii >>>
Toți pentru toți: Comunitate, conexiuni, întâlniri vindecătoare >>>
Campanie de screening general în parteneriat cu Asociația Salvatora – prima etapă >>>
Campanie de screening general în parteneriat cu Asociația Salvatora – a doua etapă >>>
Ziua Internațională a Toleranței >>>
Formare profesională în cadrul proiectului Toți pentru toți – a treilea grup >>>
Programele lunii decembrie la Centrul Comunitar Intergrat >>>
2023
Integrarea în mediul de lucru >>>
Târgul de recompensă >>>
Centru de zi Primii Paşi – Odorheiu Secuiesc >>>
Centrul „Primii Pași” încurajează dezvoltarea copiilor prin activități diverse și educative >>>
Atmosferă festivă la Ziua Internațională a Romilor >>>
Grădinița de vară >>>
Despre discriminare >>>
În urmă cu doi ani și jumătate „Toți pentru toți”. Evenimentul de închidere a proiectului la Centru Comunitar Integrat – Budvár. >>>