Transferul expertizei profesionale – Kinaesthetics în îngrijire

Caritas Alba Iulia Îngrijire la Domiciliu derulează proiectul ”Transferul expertizei profesionale în domeniul Kinaesthetics în îngrijire” cofinanțat printr-un grant din partea Elveției prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român.


Aplicantul principal 
– Caritas Alba Iulia Îngrijire la Domiciliu are doi parteneri, Asociația Kinaesthetics Romania și Stiftung Lebensqualität Elveția.

Perioada de implementare: 01.05.2013 – 30.04.2016.

Scopul: Prin prezentul proiect asociaţia Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu dorește să întâmpine neajunsurile în domeniul calității serviciilor sociale existente în România prin organizarea de cursuri pentru lucrătorii în domeniul îngrijirii pentru a îmbunătăţi nivelul lor de competenţă, care la rândul vor îmbunătății calitatea serviciilor de îngrijire.

Obiectivul principal al proiectului este transferul expertizei profesionale în domeniul Kinaesthetics în îngrijire din Elveția în România.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. întregul program de formare Kinaesthetics va fi accesibil profesioniștilor din domeniul îngrijirii bolnavilor și vârstnicilor la standardele Asociației Europene de Kinaesthetics; 2. Cunoștințe și experiențe în domeniul Kinaesthetics în îngrijire vor fi prezentate și familiarizate în România; 3. Trainerii români de Kinaesthetics vor colabora prin intermediul unei platforme bazate pe modelul elvețian de colaborare profesională a trainerilor de Kinaesthetics.

Bugetul total al proiectului: 288.064,00 CHF, din care sprijinul financiar oferit prin Programul de Cooperare Elvețiano Român este de 250.000,00 CHF, contribuție proprie a solicitantului este de 25.332,00 CHF și contribuție proprie a partenerilor este de 12.732,00 CHF. Contribuție în numerar de 24.582,00 CHF și contribuția în natură 13.482,00 CHF sunt tot incluse în buget.

Beneficiari direcți al proiectului vor fi profesioniști din România care lucrează în domeniul îngrijirii, aceste persoane sunt implicate în mod direct în activitățile de îngrijire sau educația/formarea îngrijitorilor, și participă la evenimentele de informare și educare pe durata proiectului.

 87 participanți  vor fi incluse pe timpul proiectului în programele de formare a trainerilor pe nivele de competență diferite bazate pe standardele  de calificare ale Asociației Kinaesthetics din Europa.
 400 participanți  vor fi incluse pe durata proiectului în programe educaționale destinate profesioniștilor din domeniul îngrijirii, bazate pe standardele  de calificare ale Asociației Kinaesthetics din Europa.
 2 persoane vor deveni Instructori Kinaesthetics bazate pe standardele  de calificare ale Asociației Kinaesthetics din Europa.
 Aproximativ 600 de participanți  vor obține informații și experiență cu ocazia  zilelor informaționale Kinaesthetics.
 Peste 5000 de profesioniști din domeniul îngrijirii vor primii informații generale despre Kinaesthetics cu ajutorul flyerelor tipărite și distribuite.

Beneficiari indirecți ale proiectului vor fi persoane din România, care vor beneficia pe urma nivelului de competență crescută a profesioniștilor de îngrijire, Competențe care vor fi însușite cu ocazia evenimentelor de formare organizate în cadrul proiectului. (Estimări: 487 persoane vor elabora 1670 de studii de caz, respectiv 5000 persoane  care primesc îngrijire de la profesioniști care au absolvit trainingul Kinaesthetics în cadrul proeictului).

Puteți afla mai multe informații despre calendarul proiectului din planul de activitate..

Rezultatele proiectului