Un nou centru de zi pentru vârstnici și de îngrijire la domiciliu la Șumuleu Ciuc

În anul 2016 Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială a depus un proiect la Agenția pentru Dezvoltarea Regională Centru pentru construirea unui centru de zi pentru vârstnici și a unui nou sediu pentru Serviciul de Îngrijire la Domiciliu.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru persoane vârstnice în municipiul Miercurea Ciuc, str. Câmpul Mare nr. 138, prin realizarea unui centru social care asigură două tipuri de servicii, un centru de zi și o nouă unitate pentru serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Investițiile în cadrul proiectului conțin:

Reabilitarea și extinderea unei clădiri existente pentru asigurarea condițiilor necesare funcționării unui Centru de zi pentru vârstnici si a unei Unități de Îngrijire la Domiciliu.

Dotarea clădirii cu echipamentele necesare funcționării unui Centru de zi pentru vârstnici si a unei Unități de Îngrijire la Domiciliu.

Dezvoltarea resurselor umane a solicitantului prin implicarea în activitățile proiectului a unui numar de 4 persoane, care au calitatea de angajat și voluntar. Aceste 4 persoane fac parte din grupuri defavorizate: persoane vârstnice și persoane cu dizabilități.

Investiția va conduce la cresterea cu 10 % a numărului de persoane vârstnice care beneficiază de servicii sociale acordate în Centrul de zi, asigurate de solicitant, precum și cresterea cu 10 % a numărului de persoane vârstnice care beneficiază de servicii sociale – servicii de îngrijire la domiciliu, acordate de solicitant.

Provocarea demografică reprezentată de îmbătrânirea populației necesită un răspuns activ pentru abordarea nevoilor actuale ale vârstnicilor vulnerabili socio-economic mai ales la nivel comunitar.

Persoanele vârstnice fără sprijin din partea familiei sunt expuse unui risc mai mare al sărăciei și excluziunii sociale, în special femeile în vârsta. Pentru a reduce presiunea pe familie, pe sistemul de sănătate si pe cel de îngrijire în regim rezidențial, este necesară crearea, atât în mediul urban, cât si în rural, a unei rețele ample de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice aflate în situații de dificultate, servicii care, prin inovare si o mai mare flexibilitate să permită o permanentă revizuire și adaptare la nevoile comunității, în raport de resursele materiale si umane disponibile.

Ca rezultat al proiectului, beneficiarii serviciului acordat prin centrul de zi vor avea la dispoziție un centru nou, cu dotare modernă unde îsi pot petrece timpul liber în mod plăcut. Valorificarea acestui rezultat se va realiza și prin faptul că beneficiarii serviciilor de îngrijire la domiciliu vor avea la dispoziție un centru modern serviciu îmbunătățit în mod semnificativ.

Lucrările de construcție a Centrului de zi modern și a noii unități de Îngrijire la Domiciliu sunt finalizate momentan în proporție de mai mult de 90%. Urmează etapa avizărilor și procedurilor administrative, după care va putea fi dată în folosință în cursul anului curent.

Durata de implementare a proiectului: 2016 – 2021
Finanțator: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

 

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.