United Networks – iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate

Extras și plan United Networks 2020 (.doc)

United Networks – iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate

Perioada de implementare: februarie 2019 – decembrie 2020

Scopul proiectului:

Sprijinirea luptei împotriva excluziunii sociale a comunităților marginalizate și reducerea inegalităților sociale prin dezvoltarea infrastructurii sociale existente, facilitarea relațiilor interinstituționale în domeniul incluziunii sociale, îmbunătățirea competenței profesionale a specialiștilor care lucrează în acest domeniu și abilitarea comunitățiilor marginalizate prin:

– asigurarea unei platforme profesionale prin intermediul a 2 conferințe profesionale organizate, în care reprezentanții instituțiilor publice, autorităților locale, organizațiilor neguvernamentale, domeniului academic au posibilitatea de a face schimb de idei și experiență, să dezvolte cunoștințe și să întâlnească abordări inovatoare în munca cu grupurile defavorizate.

– sprijinirea unui număr minim de 15 autorități publice locale, oferind 1 curs de formare în domeniul asistenței sociale, 2 workshopuri și 1 curs de formare în planificarea proiectelor sociale, în scopul promovării cooperării, dialogului profesional și responsabilității în domeniul incluziunii sociale.

– implementarea intervenției sociale începute la Pănet, Zetea, Zăbala, Ojdula luând în considerare aspectele specifice, prioritățile și nevoile fiecărei locații: facilitarea instituțională și comunitară, implementarea Planului local de urgență, dezvoltarea strategiei locale și a portofoliului de

– asigurarea calității intervenției prin sprijinul profesional al echipei de implementare, prin oferirea de întâlniri periodice de supervizie, întâlniri regulate de proiect, 1 curs de formare, 2 vizite de studiu pentru a dezvolta competențele în domeniul incluziunii sociale.

Principalele activități:

 • Organizarea a două conferințe în domeniul incluziunii sociale.
 • Coordonarea rețelelor operaționale județele în domeniul incluziunii sociale.
 • Organizarea unui training cu durată de 16 ore, respectiv a 2 workshopuri pentru specialiștii care lucrează cu membrii comunitățiilor dezavantajate.
 • Organizarea unui training în domeniul planificării proiectelor în domeniul social pentru reprezentanții autoritățiilor publice.
 • Sprijinirea implementării a două proiecte pilot comunitare.
 • Intervenție socială în județul Mureș: activități educaționale și de dezvoltare a competențelor; tabere de vară; activități de grup pentru părinți; Zilele familiei; traininguri pentru cadre didactice; facilitare comunitară și instituțională.
 • Intervenție socială în județul Harghita: facilitare comunitară și instituțională; Ziua Toleranței, activități de grup de prevenție; Zilele familiei; tabere de vară; dezvoltarea unei propuneri pentru actualizarea strategiei sociale și portofoliului de proiect.
 • Intervenție socială în județul Covasna: facilitare comunitară și instituțională; grup de responsabilizare pentru tineri; activități educaționale pentru copii; tabere; Zilele familiei.
 • Curs de formare, vizită de studiu și sesiuni de supervizare pentru echipa de proiect și portofoliului de proiect.

Beneficiari: reprezentanţi şi specialişti ai entităţilor publice, organizaţiilor nonguvernamentale din domeniul incluziunii sociale, reprezentanţi ai sectorului privat, ai unor grupuri locale de iniţiativă, membrii comunitățiilor dezavantajate, copii, tineri, familii.

Autoritățile publice locale beneficiare de intervenție socială: Pănet (județul Mureș), Zetea (județul Harghita), Ojdula (județul Covasna), Zăbala (județul Covasna).

Autoritățile publice locale beneficiare de activitățile de rețea:

 • Județul Mureș: Sângeorgiu de Pădure, Sângeorgiu de Mureș, Bălăușeri, Vărgata, Sărățeni.
 • Județul Harghita: Dealu, Odorheiu Secuiesc, Dârjiu, Porumbeni, Satu Mare, Lupeni.
 • Județul Covasna: Ojdula, Belin, Cernat, Hăghig, Brețcu, Vâlcele, Boroșneu Mare, Comandău.

Parteneri în proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna.

United Networks – iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate

Perioada de implementare: octombrie 2017– ianuarie 2019

Scop:

Prevenirea excluziunii sociale în rândul copiilor și tinerilor, promovarea protecției copiilor, tinerilor și adulților vulnerabili prin dezvoltarea infrastructurii sociale existente, a relațiilor interinstituționale între diferiți actori din domeniu, abilitarea comunității și extinderea rezultatelor existente pentru a genera soluții durabile și impact pe scară largă în acest domeniu.

O1 – Sprijinirea procesului de dezvoltare a infrastructurii instituționale sociale în domeniul protecției copiilor, tinerilor și adulților vulnerabili prin coordonarea unei rețele regionale în domeniul incluziunii sociale; trei rețele instituționale operaționale la nivelul județelor Mureș, Harghita și Covasna; crearea unei platforme profesionale pentru specialiștii care lucrează în comunitățile marginalizate, implicând 25 de autorități publice locale și 12 instituții publice în domeniul incluziunii sociale.

O2 – Promovarea incluziunii sociale, bunăstării și protecției copiilor, tinerilor și grupurilor vulnerabile care trăiesc în Pănet, Șimonești și Ojdula prin sprijinirea procesului de dezvoltare comunitară în aceste localități, facilitând implementarea Planurilor de Nevoi de Urgență cu accent pe situația specifică fiecărei locații.

O3 – Extinderea rezultatelor existente pentru a crea un impact pe o scară largă în domeniul incluziunii sociale și bunăstării copiilor, tinerilor și grupurilor vulnerabile prin implementarea unei intervenții sociale în 2 noi locații, incluzând facilitare comunitară și instituțională, dezvoltarea Planului local de nevoi de urgență.

Beneficiarii direcți ai proiectului: reprezentanții și specialiștii entităților publice și private în domeniul incluziunii sociale; copii și tineri; familii; membrii comunitățiilor locale.

Principalele activități:

 • Rețea regională în domeniul incluziunii sociale și protecției grupurilor vulnerabile: 3 întâlniri/ an
 • Coordonarea rețelelor operaționale județene în domeniul incluziunii sociale și protecției grupurilor vulnerabile
 • Două sesiuni de instruire pentru reprezentanții autorităților publice locale
 • Dezvoltarea și coordonarea unei rețele regionale de facilitatori: 1 sesiune de instruire și 3 întâlniri de supervizare, vizită de studiu în Ungaria în domeniul incluziunii sociale.
 • Activități de dezvoltare comunitară în comuna Pănet, județul Mureș: facilitare instituțională și comunitară; activități tematice interculturale pentru copii; tabere de vară; training pentru cadre didactice; activități de grup pentru dezvoltarea competențelo pentru copii.
 • Activități de dezvoltare comunitară în comuna Șimonești, județul Harghita: facilitare instituțională și comunitară; worshopuri pentru părinți; evenimente de tip Ziua familiei; acțiuni comunitare; tabere de vară.
 • Activități de dezvoltare comunitară în comuna Ojdula, județul Covasna: facilitare instituțională și comunitară; activități de grup de responsabilizare pentru tineri; ; evenimente de tip Ziua familiei; acțiuni comunitare; tabere de vară.
 • Activități de intervenție socială în 2 comunități noi: selectarea a 2 autorități publice locale pentru intervenția socială; facilitarea participării comunităților marginalizate la procesul de planificare integrată prin coaching comunitar; facilitare instituțională.

Proiectul este implementat în județele Mureș, Harghita și Covasna.

Autoritățile publice participante la proiect:

 • Județul Mureș: Pănet, Viișoara, Zagăr, Saschiz, Nadeș, Sărățeni, Sângeorgiu de Pădure, Coroisânmartin, Vărgata, Bălăușeri
 • Județul Harghita: Simonești, Săcel, Praid, Porumbeni, Secuieni, Corund, Zetea
 • Județul Covasna: Ojdula, Vâlcele, Boroșneu Mare, Comandău, Brețcu, Hăghig, Zăbala, Belin, Ghelința

Din aceste autorități publice, au beneficiat de intervenție socială: Pănet (MS), Șimonești (HR), Zetea (HR), Ojdula (CV), Zăbala (CV).

Perioada de implementare: Octombrie 2017– Ianuarie 2019

Parteneri în proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna.

United Networks – iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate

Perioada de implementare: mai 2015 – ianuarie 2017

Scopul proiectului este sprijinirea combaterii fenomenului de excluziune socială în rândul copiilor şi tinerilor în comunităţile din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, inclusiv în rândul comunităţilor de romi, dezvoltând infrastructura socială instituţională regională în domeniul incluziunii sociale. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Determinarea situaţiei din punctul de vedere al riscului de marginalizare socială a unităţilor administrativ–teritoriale din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna prin realizarea unei cartografieri sociale multidimensionale ale acestora.
 • Crearea şi coordonarea funcţionării a unei reţele regionale şi a 6 reţele judeţene (câte 2 pe judeţ) instituţionale operaţionale în domeniul incluziunii sociale în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, selectarea a 21 autorităţi publice locale marginalizate şi implicarea lor în activităţi pentru cunoaşterea unor bune practici în domeniul incluziunii sociale şi a unui curs de instruire în domeniu.
 • Creşterea capacităţii a 3 autorităţi publice locale marginalizate din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna în domeniul incluziunii sociale, cu accent pe accesul copiilor şi tinerilor la serviciile adecvate şi sensibile nevoilor lor, prin implementarea a unei intervenţii sociale care include realizarea de anchete sociologice de analiză profundă a situaţiei sociale şi economice, facilitare instituţională şi comunitară, elaborare de strategii şi planuri de acţiune, respectiv realizarea unui portofoliu de proiecte integrate care ulterior vor facilita accesul la posibile surse de finanţare.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezentanţi şi specialişti ai entităţilor publice, organizaţiilor nonguvernamentale din domeniul incluziunii sociale, reprezentanţi ai sectorului privat, ai unor grupuri locale de iniţiativă şi ai unor asociaţii profesionale. De asemenea, vor beneficia în mod direct şi persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, respectiv voluntari locali din cele 3 localităţi selectate pentru intervenţia socială, astfel numărul total al beneficiarilor proiectului este de 340 persoane.

Proiectul este implementat în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, cele 21 autorităţi publice locale beneficiare de activităţile reţelelor instituţionale operaţionale judeţene, a cursului de instruire şi a schimbului de bune practici, respectiv cele 3 autorităţi publice locale beneficiare de intervenţia socială propriu zisă fiind selectate pe parcursul proiectului pe baza unor criterii precum motivaţia pentru schimbarea situaţiei, vulnerabilitate/sărăcie, prezenţa minimă/medie a actorilor de dezvoltare (ONG, IMM), existenţa comunităţilor marginalizate (inclusiv comunităţi de romi).

Durata proiectului este de 21 luni, fiind implementat în perioada mai 2015 – ianuarie 2017.

Valoarea totală a proiectului este de 1.756.996,00 lei, valoarea cofinanţării fiind de 175.699,60 lei.

Partenerii: Universitatea Babeş-Bolyai, DGASPC Mureş, DGASPC Harghita, DGASPC Covasna şi Caritas Norvegia.