Young Caritas – Creează viitor!

Voluntariat în România:
Experienţele voluntarilor:
Despre gala voluntarilor:

Scopul proiectului este încurajarea participării active a tinerilor în viaţa comunităţii şi în rezolvarea unor probleme sociale prin activităţi de voluntariat, dezvoltând un cadru instituţional adecvat pentru aceste activităţi şi utilizând metode eficiente în implicarea tinerilor.

Beneficiarii direcţi: 355 de tineri, beneficiari indirecţi: 700 de copii în situaţii de dificultate, 150 de cadre medicale, îngrijitori, cadre didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Dezvoltarea şi asigurarea unui suport infrastructural şi instituţional adecvat pentru voluntarii tineri prin înfiinţarea şi coordonarea în total a 3 birouri denumite „Young Caritas Point” în 3 judeţe care vor oferi sprijin şi resurse pentru activităţile desfăşurate, devenind astfel un model de urmat în domeniul voluntariatului.

– Promovarea voluntariatului şi implicarea a unui număr aproximativ de 355 de voluntari cu vârste cuprinse între 15- 35 ani reşedinţele de judeţ din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna în activităţi de voluntariat cu caracter social, destinate diferitelor grupuri ţintă aflate în situaţii de dificultate: activităţile de voluntariat cu caracter social întreprinse în cadrul proiectului (Programul „Poveşti în pediatrie”, Programul de sprijinire a educaţiei şi socializării a copiilor dezavantajaţi „Să descoperim lumea împreună”.

– Asigurarea pregătirii adecvate a unui număr aproximativ de 355 de voluntari implicaţi în activităţile cu caracter social, prin organizarea 4 sesiuni de pregătire pentru voluntarii implicaţi în activităţi de voluntariat cu caracter social  şi a unui curs de pregătire pentru liderii de grup voluntari, asigurarea suportului continuu din partea coordonatorilor de voluntari şi motivarea voluntarilor prin întâlniri periodice, respectiv recunoaşterea meritelor pentru munca depusă  prin organizarea diferitelor evenimente.

Realizarea unor birouri numite Young Caritas Point, care funcţionează, pe de o parte,  ca suport infrastructural şi instituţional voluntarilor (se pot pregăti, pot procura resursele necesare pentru derularea unor activităţi de voluntariat), iar pe de altă parte oferă spaţiu de petrecere creativă a timpului liber, prin organizarea, în aceste sedii a unor întâlniri periodice tematice pentru voluntari. Birourile vor asigura suportul infrastructural şi instituţional desfăşurării activităţilor de voluntariat, de unde voluntarii vor avea posibilitatea să obţină resurse şi sprijin pentru a-şi derula activitatea, va contribui la motivarea tinerilor, la promovarea voluntariatului.

Valoarea totală a proiectului este de 39.046,00 euro, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 34.655,00 euro.

Partenerul: Caritas Norvegia

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org;

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.