Putem da o şansă copiilor aflaţi în nevoie

Circulara Arhiepiscopului dr. Jakubinyi György

Societatea globalizată reprezintă o dublă provocare pentru credincioşii diecezei noastre. Unii au găsit drumul spre o viaţă mai prosperă, au reuşit să pună bazele unui trai bun, bazele existenţei lor. Pe de altă parte însă acest lucru atrage după sine câteva fenomene sociale care pun sub semnul întrebării valorile creștine tradiționale. În cursa crucială după un trai mai bun, valorile noastre, cum ar fi demnitatea umană, familia, viaţa în sine, solidaritatea faţă de semeni, respectul faţă de relaţiile umane, pot deveni secundare.
Criza financiară din prezent a scos la iveală toate capcanele apărute din cauza schimbărilor de atitudine, de conduită umană. Problema este că aceste schimbări drastice atrag după sine vieţi distruse, lipsite de ajutor, care au cu disperare nevoie de atenţia noastră. Au mai rămas şi cei care din/sau fără vina lor au ajuns marginalizaţi, cum ar fi copiii, care în aceste situaţii sunt total neajutoraţi. În acest context declarația profetului Ozea capătă o și mai mare valoare: ”căci numai la Tine găseşte orfanul milă” (Oz 14,4).
Pornind de la această consideraţie, Organizaţia Caritas Iulia organizează şi în acest an colecta de Sfânta Elisabeta, dedicând-o copiilor în situaţii dificile, care au ajuns din diferite motive marginalizaţi, iar şansele lor de a se reintegra în societatea zilelor noastre sunt minime.
Prin donaţiile noastre putem da o şansă celor lipsiți de posibilităţi în această lume complicată a adulţilor.
Fondurile strânse rugăm a fi transferate în contul Organizaţiei Caritas Alba Iulia, deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Alba Iulia: RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006.
Vă mulţumim pentru sprijinul acordat!
Cu binecuvântare,
Jakubinyi György
Arhiepiscop