Personalitate și relație de încredere: instrumente de prevenire a părăsirii timpurii a școlii