Regulamentul GDPR privind studiul O palmă nu este sfârșitul lumii?

1. Cine suntem?

Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială” Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia, cu sediul în mun. Tg. Mureş, P-ţa Trandafirilor, nr. 61, jud. Mureş, cod fiscal 1213139, reprezentat prin dl. Ludescher László – director, în continuare Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială” este o organizație neguvernamentală, de utilitate publică, cu misiunea promovării carității și dreptății sociale.

Contactele noastre:
Număr fiscal: 1213139
Autoritatea de înregistrare: Judecătoria Tg. Mureș
E-mail: [email protected]
Web: www.caritas-ab.ro

Persoană responsabilă GDPR:
Nume: Antal Róbert
E-mail: [email protected]

Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială” Filiala Organizatiei Caritas Alba Iulia a fost mandatată/împuternicită de către fundația „Hintalovon Child Rights Foundation”, cu sediul în Ungaria, or. Budapesta, str. Juranyi 1-3, 1027, de a realiza prezenta cercetare în numele ultimei, în scopul de a explora posibilitățile legate de implementarea protecției comunitare a copilului, adică modul în care membrii unor comunități locale pot fi instruiți în vederea combaterii abuzului asupra copiilor. Sondajul folosește un chestionar online pentru a examina opiniile populației adulte despre violența împotriva copiilor.

2. În ce scop, cum și cât timp prelucrăm datele cu caracter personal? 

Completarea formularului în format electronic, este realizat cu aplicarea principiului minimalizării datelor, răspunsurile la întrebări fiind anonime. Totodată, ținem să vă informăm că unica informație care ar putea duce la identificarea Dvs. ar fi adresa IP pe care o colectăm. Totuși, ținem să vă informăm că în mod rezonabil, identificarea identității Dumneavoastră după datele IP pare a fi imposibilă și ne-rezonabilă având în vedere imposibilitatea din punct de vedere a măsurilor organizatori de a stabili acest fapt, motiv pentru care, apreciem că aceste informații vor fi stocate și prelucrate în formă anonimă. Cu toate acestea se va asigura regimul de confidențialitate corespunzător chiar și în cazul acestor date anonime, pentru a garanta conformitatea acestor prelucrări.

Temeiul legal de prelucrare a datelor

Vă comunicăm că datele pe care le vom colecta, se va realiza doar în cazul în care Dumneavoastră manifestați dorința de a participa la acest sondaj, completarea rubricilor și informațiilor din formulat, ne fiind obligatorie.
Datele personale vor fi prelucrate până la atingerea scopului cercetării, sau după caz, până la manifestarea dreptului de ștergere a acestora de către beneficiari, cu condiția că va fi posibilă identificarea acestora.
Persoanele vizate cu vârsta sub 18 ani: Dacă persoana vizată nu a împlinit încă vârsta de 18 ani, oricare dintre reprezentanții săi legali (părinții) își poate da consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale.

3. Ce fel de procesor de date folosim?

Următorul procesor de date este utilizat pentru stocarea datelor: TYPEFORM SL (sediul social: Carrer Bac de Roda, 163, local, 08018 – Barcelona (Spania); număr de impozitare: B65831836; web: www.typeform.com; e-mail: [email protected] ).
La fel ca alte organizații, folosim furnizori de servicii externi pentru a sprijini procesele noastre, inclusiv pentru stocarea datelor, transferul de informații sau asistența IT. Atunci când utilizăm astfel de servicii, furnizorul (furnizorii) de servicii, în calitate de procesor de date, poate accesa sau stoca temporar adrese de e-mail cu scopul de a furniza serviciul.

4. Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul să știți ce informații personale deținem despre dvs. și să solicitați acces la  informațiile dvs. personale (dreptul de acces). De asemenea, aveți dreptul de a corecta orice erori sau de a șterge date inexacte și de a solicita restricții privind manipularea datelor dvs. (dreptul la rectificare și ștergere). Dacă datele dvs. sunt prelucrate pe baza unui interes legitim, vă puteți opune prelucrării datelor (dreptul de a vă opune). De asemenea, aveți dreptul de a primi datele dvs. personale într-un format utilizat pe scară largă, care poate fi citit și de a le transfera către un alt operator de date sau de a ne solicita acest lucru, cu condiția îndeplinirii condițiilor legale pentru acest lucru (dreptul la portabilitatea datelor). Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate cu consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul în orice moment, dar acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării anterioare a datelor.

5. Cum vă puteți exercita drepturile?

Puteți trimite o cerere pentru exercitarea drepturilor de mai sus la datele de contact indicate la punctul 1 de mai sus. Vom furniza informații despre acțiunile întreprinse cu privire la cerere fără întârzieri nejustificate, dar, în general, în termen de o (1) lună de la primirea cererii. Dacă nu se ia nicio măsură în acest termen, vom furniza informații cu privire la motivele nonacțiunii.

6. Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Dacă nu sunteți de acord cu acțiunea sau răspunsul nostru sau considerati că drepturile dvs. au fost încălcate, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, [email protected][email protected], Tel +40.318.059.211, +40.318.059.212 sau puteți depune plângerea direct la instanță. În acest din urmă caz, instanțele au competența de a judeca cazul. Plângere poate fi depuse la instanta a cărui circumscriptie se află domiciliul Dvs sau  la Judecătoria Tg. Mureș (care are jurisdicție asupra sediului social al Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială” Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia

7. Legislatia aplicabilă

8. Valabilitate

Acest regulament este valabil de la 8 martie 2021 până la revocare.

Ne rezervăm dreptul de a modifica regulamentul în orice moment. În cazul în care situația care rezultă din modificări nu este conformă cu circumstanțele din momentul acordării consimțământului, putem solicita din nou confirmarea sau acordul din nou. Dacă acest lucru nu se poate realiza, vom opri prelucrarea datelor Dvs. personale, adică datele Dvs. personale vor fi șterse.