Rețea de incluziune socială pe piața muncii

La Iași a fost lansat proiectul strategic european „Rețea de incluziune socială pe piața muncii”, în care Caritas Alba Iulia participă ca și partener

Activitățile acestuia sunt implementate în șapte localități din Regiunile Centru și Nord Est, în intervalul ianuarie 2011 – decembrie 2013, de către Centrul Diecezan Caritas Iași în parteneriat cu organizațiile Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu și Caritas Diecezan Münster (Germania).
La conferința de lansare au participat peste o sută de invitați, reprezentanți ai partenerilor, ai organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor publice și mass-media.
În deschiderea luărilor de cuvânt, Egidiu Condac, director al Centrului Diecezan Caritas Iași a mulțumit colegilor și colaboratorilor Caritas pentru sprijinul, încrederea și devotamentul cu care se implică în implementare acestui proiect, apoi a vorbit despre cele trei perspective – socială, teologică și economică – pe baza cărora se poate realiza o analiză a activităților din cadrul rețelei de incluziune socială pe piața muncii.„Ne dorim ca acest proiect să reprezinte o contribuție importantă pe care asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, împreună cu cei doi parteneri, Caritas Alba Iulia Îngrijire la Domiciliu și Caritas Diecezan Munster, o aduce societății românești și să constituie, alături de alte proiecte europene derulate de alte organizații în România, un impuls semnificativ la construirea unei societăți inclusive si active”a afirmat Egidiu Condac.
În continuare, Dr. Gema Bacoanu, managerul proiectului a prezentat celor prezenți scopul, obiectivele, principalele activități și rezultatele vizate, menționând totodată rolul important al partenerilor si evidențiind contribuția acestora la dezvoltarea și perfecționarea serviciilor sociale derulate de către lucrătorii sociali din Caritas.
Mate Robert, director spiritual al organizației Caritas Alba Iulia a vorbit celor prezenți despre munca în societatea contemporabă evidențiind faptul că munca are scopul să sfințească omul, iar omul are datoria să sfințească aceasta muncă. Există o tendință la nivel mondial de a se folosi munca exclusiv pentru maximizarea profitului, iar în acest context apare riscul ca omul să devină doar un mijloc.
Conferința a continuat cu mesajului domnului Heinz JosefKessmann, director al organizației Caritas Munster. Acesta și-a exprimat bucuria legată de faptul că organizațiile Caritas din Iași și Alba Iulia implementează în parteneriat cu organizația Caritas Munster acest proiect european ce vizează incluziunea socială pe piața muncii și a prezentat celor prezenți tipuri de programe funcționale de economie socială derulate în prezent în regiunea Munster.
Sesiunea luărilor de cuvânt a fost încheiată de către Episcopul Petru Gherghel. Acesta și-a mărturisit bucuria de a vedea faptul că Biserica este vie, ca aceasta este capabilă să-și manifeste iubirea față de Creator și față de oameni și că instituția Caritas este cu adevărat un instrument care face vizibilă această iubire față de oameni.
În încheiere, Marius Adam, director executiv al Centrului Diecezan Caritas Iași le-a mulțumit celor prezenți pentru participare în numele tuturor angajaților instituției Caritas și și-a mărturisit speranța într-o colaborare trainică cu toți cei implicați în implementarea acestui proiect pentru ca activitățile să îndeplinească obiectivele.