Rețeaua SenioriNET în România

Confederația Caritas și partenerii săi au organizat în perioada 19-21 Februarie 2014, la Miercurea-Ciuc, atelierul de planificare strategică a Rețelei SenioriNET, reţea la care au aderat 32 de ONG-uri furnizoare de servicii dedicate persoanelor vârstnice, în special servicii de îngrijire la domiciliu.

Reţeaua SenioriNet este creată în cadrul Proiectului „SenioriNET– reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice”, cu scopul de a sprijini organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul social, cu precădere a celor care oferă servicii pentru vârstnici, pentru ca acestea sa deservească mai bine interesele beneficiarilor şi să dobândeasca o voce puternică în relaţia cu autorităţile publice locale.

Reţeaua îşi propune să crească accesul vârstnicilor din România la servicii de îngrijire la domiciliu prin dezvoltarea capacității organizaţiilor neguvernamentale din sectorul social şi susţinerea participării lor active în formularea politicilor publice.

Confederaţia Caritas România, Fundaţia Crucea Alb Galbenă, Asociaţia Habilitas – Centru de resurse și formare profesională, Asociaţia de Ajutor Mutual București şi Asociaţia Four Change în parteneriat, în perioada sus amintită au organizat o întâlnire de lucru, care a marcat începutul procesului de planificare strategică a activității rețelei constituite. Scopul procesului de planificare strategică a fost de a stabili, împreună cu membrii rețelei, obiectivele pe termen scurt, mediu și lung privind activitatea rețelei, precum și planul de acțiune al rețelei.

***

Proiectul „SenioriNET– reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice” este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

(www.caritas.org.ro)