Rețele operaţionale județene

În fiecare judeţ se vor crea şi coordona două rețele instituționale operaţionale  judeţene pentru asistarea autorităţilor publice locale cu comunități cu risc de marginalizare socială. Reţelele vor fi organizate în urma selecţiei a două probleme identificate cu ocazia identificării nevoilor, intereselor şi motivaţiilor dintre următoarele teme: educație inclusivă, pregătirea resurselor umane și ocupare, securitate comunitară, prevenirea separării copilului de familie, incluziunea tinerilor, participare activă.

Funcţionarea reţelelor se va realiza prin întâlniri periodice, cu 10-12 membri stabili şi invitaţi speciali.