Rezultatele intermediare ale proiectului

În primele cinci luni, în lunile mai-august au fost acordate următoarele servicii sociale:

  • Servicii sociale individuale/familiale (asistenţă psihosocială individuală şi familială, consiliere psihosocială, informare şi consiliere socială). În urma serviciilor individuale şi familiale s-au acordat: intervenţii suportive şi de dezvoltare pentru beneficiari direcţi, dezvoltarea deprinderilor de viaţă la copiii beneficiari direcţi, servicii de intermediere între beneficiari şi alte instituţii, corectarea problemelor de vorbire.
  • Servicii sociale acordate în grup (servicii de terapie ocupaţionale şi activităţi de grup pentru dezvoltarea competenţelor cheie, programe de prevenţie şi educare non-formală pentru copii, activităţi de corepetare şi activităţi de meditaţii).

În perioada mai-august un impact major asupra beneficiarilor au avut şi activităţile de corepetare prin care s-a urmărit alfabetizarea, mentoratul şcolar, consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru prevenirea abandonului şcolar. Aceste intervenţii au fost conduşi de specialişti: psihologi, asistenţi sociali, psihopedagogi speciali, pedagogi sociali, în funcţie de problematică.

Principalele realizări ale proiectului:

-Numărul serviciilor sociale acordate individuale/familiale este 284;

-Numărul serviciilor sociale acordate în grup este 207;

-Numărul beneficiarilor direcţi este 97 copii;

-Numărul beneficiarilor indirecţi 38 copii;

-Numărul beneficiarilor indirecţi 94 părinţi ai copiilor;

-Numărul persoanelor din echipa multidisciplinară care au condus aceste activităţi este de 9 persoane.

Planuri pentru viitor:

Workshopuri susţinute de specialişti, cursuri pentru cadre didactice şi întocmirea unui studiu de analiză a problemelor sociale ale comunităților.