Rezultatele proiectului „Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România”

Proiectul „Dezvoltam rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în Romania”, propus de către Asociația Caritas Alba Iulia – Asistența Medicală și Socială în parteneriat cu Asociația Four Change a propus la nivel inter-regional creșterea accesului la servicii sociale atât direct, prin furnizarea unui serviciu nou, cât și indirect prin promovarea serviciilor sociale și în particular a îngrijirii la domiciliu, în acele județe și comunități din sudul și sud-estul României în care aceste servicii sunt reduse sau inexistente.

Justificarea intervenției:
Prin proiect sa vizat rezolvarea a două probleme identificate de către cei doi parteneri în domeniul serviciilor sociale: lipsa unui model în furnizarea de servicii de îngrijire permanentă pentru persoane cu dizabilități afectate de demență și nevoia de a crește nivelul de informare și conștientizare în rândul autorităților publice și a cetățenilor din regiunile în care serviciile sociale sunt slab dezvoltate sau inexistente.

Scopul proiectului a fost creșterea accesului la servicii sociale în 7 județe din centrul, sudul si sud-estul României în vederea îmbunătățirii calității vieții pentru persoane vârstnice și/sau persoane dependente.

Rezultate atinse:

  • Înființarea unui serviciu social destinat persoanelor diagnosticate cu Alzheimer în Odorheiul Secuiesc. Serviciile oferite în cadrul serviciului acreditat conțin: asistență medicală continuă, servicii de recuperare și reabilitare, conexe domeniului medical și social, supraveghere continuă a evoluției stării sănătății beneficiaruluil cu mobilizare continuă folosind modelul de evaluare și documentare Kinaesthetics (www.kinaesthetics.ro ).
  • Instruirea aparținătorilor beneficiarilor din centru și a specialiștilor care lucrează cu persoanelor diagnosticate cu Alzheimer. Cursul a avut scopul să realizeze o pregătire de bază pentru personalul din proiect implicat în realizarea noului serviciu înființat. Acest lucru este foarte important și datorită faptului că în formările de bază a asistenților medicali, asistenților sociali, cât și a celorlalte profesii nu se regăsește acest domeniu, adică abordarea afecțiunilor de dementă. Cursul a abordat tematici precum: Validare integrativă, Kinaesthetics, Tabloul psihiatric și gerontopsihiatric al boalei, munca biografică.
  • Promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici în mediul rural. Scopul campaniei este de a familiariza prezența și distribui în mod direct cetățenilor, și mai ales autorităților locale, materialele privind înființarea sau dezvoltarea serviciilor sociale, și mai ales îngrijiri la domiciliu.