Rezultatele proiectului „O şansă pentru un viitor mai bun”

Servicii sociale care au fost acordate pe parcursul proiectului:

  • Servicii sociale individuale/familiale (asistenţă psihosocială individuală şi familială, consiliere psihosocială, informare şi consiliere socială). În urma serviciilor individuale şi familiale s-au acordat: intervenţii suportive şi de dezvoltare pentru beneficiari direcţi, dezvoltarea deprinderilor de viaţă la copiii beneficiari direcţi, servicii de intermediere între beneficiari şi alte instituţii, corectarea problemelor de vorbire.
  • Servicii sociale acordate în grup (servicii de terapie ocupaţionale şi activităţi de grup pentru dezvoltarea competenţelor cheie, programe de prevenţie şi educare non-formală pentru copii, activităţi de corepetare şi activităţi de meditaţii).

În perioada mai-august un impact major asupra beneficiarilor au avut şi activităţile de corepetare prin care s-a urmărit alfabetizarea, mentoratul şcolar, consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru prevenirea abandonului şcolar. Aceste intervenţii au fost conduşi de specialişti: psihologi, asistenţi sociali, psihopedagogi speciali, pedagogi sociali, în funcţie de problematică.

Principalele realizări ale proiectului:

 

Vállalt

Megvalósított

Tipuri de servicii sociale individuale oferite

3

3

Tipuri de servicii sociale şi de bază în grup oferite

3

3

Beneficiari din zone defavorizate/dezavantajate care accesează servicii de bază (copii cu vârste între 6-14 ani aflaţi în situaţii de dificultate)

125

171

Copii beneficiari indirecţi (ex. colegii)

100

195

Părinţi ai copiilor aflaţi în situaţii de dificultate

50

50

Şedinţe individuale, familiile derulate

770

770

Şedinţe în cadrul serviciilor de consiliere psihosocială individuală

165

185

Activităţi de grup pentru dezvoltarea competenţelor cheie şi dezvoltarea personalităţii

176 csoport

180

Programe de prevenţie şi educaţie nonformală pentru copii derulate

110

101

Activităţi de corepetare şi activităţi de meditaţii

550

571

Centre şi servicii sociale şi de bază acreditate

3

4 (în curs de desfăşurare)

Părinţi participanţi la workshopuri tematice

50

50

Workshopuri organizate pentru părinţi în fiecare locaţie

20

21

Cadre didactice beneficiare de curs în pregătire în domeniul abordării copilului aflat în dificultate

25

23