S-a prelungit proiectul!

Vă informăm că după câteva zile de la conferinţa intermediară în data de 25 aprilie 2016 dl Ludescher László, directorul departamentului Asociaţiei Caritas Alba Iulia şi reprezentantul Fondului Român de Dezvoltare Socială au semnat la Bucureşti, prelungirea proiectului „United Networks – iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate”. În acest sens proiectul s-a prelungit cu 6 luni, astfel durata acestuia este de 18 luni în perioada mai 2015 – octombrie 2016.

Partenerii proiectului: Universitatea Babeș-Bolyai, DGASPC Mureş, Hargita şi Covasna.