S-a terminat conferinţa intermediara

Conferinţa a oferit ateliere de discuţii (workshop-uri) în cadrul cărora au fost abordate următoarele teme: 

–              Dezvoltare economică bazată pe comunitate, susţinut de Dl. Orbán Árpád – Fundaţia Civitas

–              Economie socială: provocări şi oportunităţi, susţinut de Dna. Stănescu Simona – Academia Română, Institutul pentru Studierea Calității Vieții,  și prof. dr. Mariana Bălan – Academia Română, Institutul pentru Prognoză Economică

–              Strategie, planificare, incluziune și sustenabilitate, susţinut de dl. Veres Valér – Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

–              Multiculturalitate, folclor şi dezvoltare comunitară, susţinut de dna. Bodó Izabella şi dl. András Lóránd – Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială”

–              Dezvoltare comunitară participativă, susţinut de dna. Bartha Zsuzsánna şi dna. Hubbes Kinga – Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială”

–              Protecţia copilului în cazul familiilor care provin din medii defavorizate, susţinut de dna. Tonk Gabriella – Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială” şi dna. Fehér Gabriella – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna

–              Conştientizarea şi depăşirea dezavantajelor structurale istorice din rândul comunităţilor de romi, susţinut de dl. Kari Attila – Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita

–              Rolul Grupurilor de Acțiune Locală în dezvoltarea locală durabilă și sustenabilă, susţinut de dna. Mátéffy Mária – Federaţia Naţionala a Grupurilor de Acţiune Locală şi dna. Andrási Erika – Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială”

Ideile şi concluziile conferinţei legat de iniţiativa proiectului

În primul rând trebuie să înţelegem problemele şi nevoile comunităţilor marginale, trebuie să găsim canalele/suprafaţa prin care putem să consultăm comunitatea în mod deschis şi eficient. Numai după ce am identificat nevoile lor putem începe planificarea dezvoltării.

Trebuie să înţelegem un lucru important: fără voia şi implicarea comunităţii degeaba  vrem să schimbăm situaţia nefavorizată. Iniţiativa proiectului era să conectăm nivelul comunitar, local, judeţean, regional şi naţional şi astfel a existat  posibilitatea ca reprezentanţi ai acestor nivele să se întâlnească şi să se gândească împreună la găsirea unor soluţii reale.

De ce suntem convinşi că avem nevoie să dezvoltăm comunităţi marginalizate?

Se poate afirma că o comunitate care este conştientă că dezvoltarea locală trebuie să aibă loc pe toate nivelele, acea comunitate este una inclusivă.

 „Ceea ce contează şi ceea ce ne leagă sunt copiii, viitorul societăţii noastre.” – Dna. Elena Iordănescu, supleant, Punctul Naţional de Contact pentru Romi, Ministerul Fondurilor Europene

Galeria