Șanse egale din domeniul social şi sănătate

În special în contextul specific al pieţei muncii, lipsa egalităţii de şanse este recunoscută ca o problemă reală care necesită investiţii semnificative în politicile publice spre normalizarea situaţiei. Acest fenomen s-a propagat în principal din cauza evitării subiectului.

Seminar, 26 Iunie 2015, Iași

Percepţia actorilor locali şi naţionali din domeniul social, sănătate şi egalitate de şanse arată că acest fenomen s-a propagat în principal din cauza evitării subiectului, nesemnalându-se suficiente cazuri de discriminare, element ce are la bază o lipsă de educaţie juridică şi context favorabil acţionării în instanţă a unor asemenea situaţii sau o carenţă în susţinerea membrilor familiei/ bărbaţilor din cuplu în combaterea celor ce exercită o astfel de segregare. În societatea actuală, femeile şi bărbaţii nu împărtăşesc aceleaşi nevoi, roluri şi obiective pentru dezvoltare personală şi profesională şi sunt supuşi anumitor încadrări stereotipice – partea masculină, dominată de putere fizică şi spirit de leadership, în timp ce partea feminină este ancorată în relevanţa ei ca spirit pur emoţional şi empatic. Acesta a fost cadrul evenimentului organizat vineri la Iaşi, eveniment deschis de Anca Maftei, reprezentant al Centrului Diecezan Caritas Iaşi.

Prezentarea proiectului „Calificarea femeilor în meseria de infirmier – o şansă pentru servicii medicale şi sociale de calitate” a fost făcută chiar de managerul proiectului, Fodor Vanyó Csaba, de la Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă Medicală şi Socială, care a descris nevoia de la care a pornit acest proiect, activităţile desfăşurate şi obiectivele vizate prin demersurile făcute.

Pentru a adresa problemele specifice beneficiarilor proiectului, doamna Szabó Erzsébet, directorul nou-înfiinţatei Asociaţii Naţionale a Infirmierelor, a expus pe larg motivele care s-au aflat în spatele fondării acestei entităţi şi obiectivele acesteia:  „Ne propunem să reprezentăm interesele infirmierelor din România pentru ca acestea să-şi poată desfăşura activitatea în condiţii de performanţă şi profesionalism”.

Abordarea problemelor privind egalitatea de şanse şi de gen a fost făcută de Diana Secal, Expert egalitate de şanse în cadrul Asociaţiei Four Change, prin prezentarea noţiunilor utilizate şi a instituţiilor implicate în acest fenomen, apoi prin prezentarea Raportului de cercetare privind segregarea profesională în domeniul social şi medical, document ce cuprinde analiza de actualitate a diferenţelor de gen pe piaţa muncii din România.

Un rol decisiv în promovarea şi implementarea principiului egalităţii de şanse joacă autorităţile şi societatea civilă, subiect dezbătut de către Roxana Necula, Preşedinte al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali Iaşi.

Ca ultim aspect al seminarului, două dintre infirmierele calificate în cadrul proiectului au punctat precis situaţia curentă a infirmierei din România, oferind, drept concluzie, un model de bună practică conferit de Institutul Regional de Oncologie de la Iaşi.

*****

Eveniment realizat în cadrul proiectului “Calificarea femeilor în meseria de infirmier: o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate”, implementat de Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă Medicală şi Socială în parteneriat cu Asociaţia Four Change şi Centrul Diecezan Caritas Iasi şi co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!