Șanse egale pe piața muncii

Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă Socială şi Medicală în parteneriat cu Asociaţia Caritas a Diecezei Satu Mare și cu Asociaţia Caritas Catolica Oradea implementează proiectul „Parteneriat pentru şanse egale pe piaţa muncii”, proiect POSDRU/144/6.3/S/127884.

Proiectul cu durata de derulare de 18 luni, demarată în luna mai 2014, este cofinanţat din fondul social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, axa prioritară nr. 6: „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.3: „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Prin acest proiect se doreşte promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în vederea creşterii oportunităţilor de angajare şi dezvoltare profesională. Grupul de ţintă este reprezentată de 570 de persoane, majoritatea femei, din regiunile de dezvoltare Vest şi Centru, care vor avea posibilitatea de participare la activităţi de formare profesională, sprijin pentru integrare socio-profesională, iar experienţele dobândite vor fi împărtăşite prin schimburi de bune practici.

Prin acest program cei interesaţi participă la diferite cursuri de calificare. Asociația Caritas Alba Iulia Asistență Medicală și Socială organizează cursuri de calificare în meseriile: îngrijitoare bătrâni la domiciliu și îngrijitoare copii. În totalitate vor fi organizate 10 grupe de cursanți (150 de persoane, câte 15 persoane/ grupă), câte 5 grupe la fiecare meserie în județele Mureș, Covasna, Harghita (județe aflate în raza de activitate a Asociației), respective din regiunea de dezvoltare Centru. Restul participanților vor fi selectate și calificate din alte regiuni de dezvoltare, și vor participa la cursuri de calificare organizate de partenerii noștri de proiect.

Primele două cursuri de calificare, pentru 2 grupe de îngrijitoare copii la Asociația Caritas Alba Iulia au fost lansate în data de 30.09.2014 și la data de 17.10.2014. Persoanele participante la aceste 2 grupe de cursanți, au susținut examenul în data de 30.03.2015 și au obținut certificate de calificare.

În luna martie cursurile pentru calificarea de îngrijitoare copii s-au desfășurat la Târgu Mureș pentru 2 grupe (deja finalizată) și la Târgu Secuiesc pentru o grupă iar pentru calificarea de îngrijitoare bătrâni la domiciliu, cursurile se desfășoară pentru câte o grupă la Gheorgheni și la Odorheiu Secuiesc. Până în prezent peste 80 de persoane au fost recrutate, dar recrutarea continuă în județele Covasna, Mureș, Harghita și în următoarele luni.

Cursurile amintite sunt gratuite, iar participanţii vor primi diplome recunoscute în statele membre ale Uniunii Europene. La finalul proiectului schimbul de bune practici în domeniul egalităţii de şanse va ajuta la îmbunătăţirea şi menţinerea rezultatelor obţinute.

Pentru informaţii suplimentare puteți contacta următoarele numere de telefon: 0734-888374, 0734888403, sau scrieţi-ne pe adresa de email: anabella.vatany@caritas-ab.ro, denes.csiki@caritas-ab.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

31. Martie 2015