Se dă startul la un centru social Caritas în localitatea Ocna de Sus

Departamentul de Asistență Medicală și Socială al Organizației Caritas Alba Iulia, în cadrul proiectului Centrului Social din comuna Praid, a pornit un centru preocupațional de zi – ”fratele” proiectului demarat în comuna Mădăraș Ciuc. La consultarea de marți privind demararea proiectului,  alături de partenerii Caritas, au participat și oficialitățile comunei și ale zonei, respectiv  organizațiile de parteneriat. Centrul este co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020(POCU), valoarea totală a acestuia depășind suma de 4 milioane lei, durata completă de derulare fiind 33 de luni.

Evenimentul,  organizat la sala de întruniri a Parohiei Reformate, a fost salutat primul de către primarul comunei Praid, Nyágrus László, care a evidențiat faptul că, atunci când ne vin în minte diverse teme sociale, ne gândim în primul  rând la persoane, însă aceste subiecte ating întreaga noastră societate.  În discursul său acesta a întărit, în calitatea sa de autoritate publică executivă, că va sprijini în continuare orice astfel de inițiativă, că va fi partener al Organizației Caritas și că se pot baza pe întreaga regiune.

Péter György, directorul Departamentului de Asistență Medicală și Socială al organizației Caritas Alba Iulia a prezentat pe scurt proiectul. Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală LEADER ”Sóvidék Hegyalja”, prin dezvoltarea furnizării de servicii integrate în cadrul Centrului Social din Comuna Praid (Brădești, Corund, Dealu, Lupeni, Praid, Satu Mare, Vărșag, Zetea, Oraș Sovata)

În cifre despre proiect:

  • Îngrijirea la domiciliu a cel puțin 100 de persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități prin acordarea serviciilor de sănătate noi
  • Sprijinirea a cel puțin 24 persoane vârstnice prin realizarea activităților în cadrul Centrului de zi pentru vârstnici.
  • Evaluarea stării de sănătate a 126 persoane inactive, fără loc de muncă și a 124 persoane vârstnice, și orientarea lor către servicii medicale specializate, dacă e nevoie
  • Informarea și consilierea a cel puțin 126 de persoane apte de muncă, din care 84 de persoane fără loc de muncă vor beneficia de formare profesională
  • Sprijinirea a 40 de persoane vârstnice sau cu dizabilități prin asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, actelor oficiale (acte de proprietate, de obținere a drepturilor de asistență socială) din teritoriu

Acesta a mai adăugat faptul că, activitățile vor fi demarate mai repede, înainte de construirea noului centru, întrucăt Parohia Reformată va pune la dispoziție sala de întruniri pentru activitățile proiectului, iar la deschiderea centrului  experiențele acumulate vor putea fi  sporite în noul centru.

Szász Tibor András, pastorul Parohiei Reformate din Ocna de Sus a povestit istoria clădirii, de la care am aflat că anterior în clădire a funcționat o școală, un atelier de confecționat mături, dar și depozit de substanțe chimice. Din anul 1992 Biserica a preluat clădirea și de atunci vara  organizează cel puțin 7-8 tabere tematice sau sociale pentru copii. Parohul și-a exprimat bucuria că pot fi gazde provizorii al proiectului și ne-a asigurat de sprijinul său.

Borboly Csaba, președintele Consiliului Județului  Harghita a relatat faptul că Asociația Caritas Alba Iulia arată o reînnoire continuă în ceea ce privește serviciile sociale, dar este și inițiatorul proiectului care este pe punctul de pornire.

Conferința de presă pentru demararea  proiectului a avut loc pe data de 20 iulie a.c., perioada completă de derulare este până la sfârșitul anului 2023 și partnerul oficial este Asociația LOCAL MENTOR GROUP

Despre proiectul Operaționalizarea Centrului Social din comuna Praid>>>