Seminar internaţional pe tema relaţiei părinte – copil, a educaţiei parentale

Reprezentanţii ONG-urilor din şapte ţări s-au adunat în perioada 4-7 octombrie 2011 la Hotel Salvator din Miercurea Ciuc, pentru a participa la un seminar internaţional unde au discutat despre importanţa şi rolul voluntarilor în activitățile derulate cu copii şi părinţi defavorizaţi

Întâlnirea este parte integrantă a proiectului derulat pe o perioadă de doi ani, cu tematica „Părinţi competenţi – copii competenţi”. Acest proiect Grundtvig, în care este partener şi Organizaţia Caritas Alba Iulia, este un proiect internaţional de parteneriat, cu participarea organizaţiilor din sfera civilă din şase ţări. Organizaţiile cu profilul de educaţie a adulţilor au ca scop aprofundarea competenţelor educaţionale ale părinţilor care trăiesc într-un mediu defavorizat. Prin aceasta se doreşte combaterea sărăciei copiiilor care provin din acest mediu. Un alt scop al acestui proiect este schimbul de experienţă, prin care se doreşte facilitarea accesului părinţilor la diferite forme de învăţământ şi educaţie precum şi participarea la manifestaţii specifice în acest domeniu. Partenerii acestui proiect, prin schimbul de experienţă, doresc să caute răspunsuri la întrebări şi probleme, cum ar fi: sărăcia şi neglijarea copiilor în Europa, educaţie şi formare, abordarea conflictelor în procesul de învăţământ, sănătate şi educaţie, respectiv facilitarea competenţelor copiilor din familii de imigranţi.
În cadrul proiectului au loc şase întâlniri în locaţii diferite în cadrul cărora se analizează problematica amintită, ţinând cont de specificul fiecărei ţări participante la proiect. În cadrul primei întâlniri care a avut loc în octombrie 2010, la Linz, Austria, s-a convenit asupra principalelor aspecte a colaborării. În martie 2011 a avut loc a doua întâlnire la Bilbao în Spania, unde tema principală a fost împărtăşirea experienţelor interculturale. A treia reuniune, în iulie 2011 de la Kaunas, Lituania, a avut ca temă construirea şi consolidarea contactelor dintre stat şi sfera civilă, respectiv prezenţa în comunităţi.
 
În cadrul acestei întâlniri de lucru, reprezentanţii sosiţi din Austria, Germania, Marea Britanie, Italia, Spania şi Lituania discută împreună cu experţii colaboratori ai Organizaţiei Caritas Alba Iulia, despre rolul voluntariatului. Printre altele s-a analizat conlucrarea dintre experţi şi voluntari în lumina experienţei participanţilor din cele şapte ţări. Colegii de la Caritas au prezentat câteva proiecte în care voluntarii au un rol activ.
 

În cadrul acestei colaborări internaţionale vor avea loc încă două întâlniri, în martie 2012 în Italia, respectiv cu ocazia închiderii proiectului, în iulie 2012 la Bruxelles. Temele întâlnirii din Italia sunt modele de educaţie parentală, munca cu familii de imigranţi, modele de prevenţie, respectiv elaborarea de materiale didactice şi de lucru. Închiderea de la Bruxelles va aduce definitivarea rezultatelor acestui proiect, concluzionarea schimbului de experienţă, formularea sarcinilor pentru viitor. Rezultatele concrete ale acestui proiect vor fi publicaţii şi materiale didactice şi metodologice care prezintă exemple pozitive şi vin în ajutorul activităților educaţionale cu și pentru copii.