Activităţi de grup de sprijinire şi îmbunătăţire a nivelului de trai

Grupul poate fi compus pe baza unei teme (de ex. stres, singurătate, familie) sau de o categorie de vârstă (vârstnici, copii, tineri). Scopul este prevenirea sau scăderea izolării, apariţia cât mai târzie a bolilor ce apar odată cu vârsta, prevenirea însingurării şi depresiei ce apare odată cu bolile cronice, formarea competenţelor de părinte în familie şi formarea în cadrul societăţii.

Programul se axează pe următoarele activităţi: grupuri de sprijinire a persoanelor vârstnice, care trăiesc singure în mediu rural, activarea persoanelor vârstnice, integrarea lor în programe sociale, munca psiho-educaţională a părinţilor, grupuri de sprijinire pentru persoanele care suferă de boli cronice, grupuri de igienă mintală în cadrul colectivelor de lucru, dezvoltarea prin activităţi meşteşugăreşti pe timp de zi.